Η δημοκρατία του κοινωνικού μέλλοντός μας Πρόλογος στο βιβλίο του Ανδρέα Ν. Λύτρα Από τον Βασίλη Τακτικό

Post Views: 94 Το βιβλίο του Ανδρέα Λύτρα  «η δημοκρατία του κοινωνικού μέλλοντός μας» εξετάζει την εξέλιξη στις τρείς βασικές αρχές, στις οποίες οικοδομήθηκε το

Read more