Σ΄αυτό το χώρο αναπτύσσεται σε ψηφιακό περιεχόμενο η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ –ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ για όλους τους φορείς της κοινωνίας Πολιτών και της Κοινωνικής οικονομίας. Φιλοξενεί κάθε άρθρο και σχετικό βιβλίο για τις αξίες και τους θεσμούς της Συνεργατικής Κοινωνικής Οικονομίας. Πρόκειται για οριζόντια συνεργασία έχοντας πρότυπο τη λογική της Wikipedia. Είναι μια συνεισφορά στην ανάδειξη του ζωτικού κοινόκτητου χώρου, στον πολιτισμό το περιβάλλον και την αλληλεγγύη με έμφαση στα κοινά.

H Κοινωνική αγορά “social market” προβάλλει προϊόντα και υπηρεσίες, από συνεταιρισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα. Σκοπός είναι, να αναπτυχθεί ένας κοινός ηλεκτρονικός εκθεσιακός χώρος, ελεύθερης ανοικτής πρόσβασης. Ένας εκθεσιακός χώρος της κοινωνικής οικονομίας.

Προσφορά , ζήτηση εργασίας και προγράμματα επιμόρφωσης για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Δίκτυο Κοινωνικών Επιχειρήσεων