Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Post Views: 61 Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας των ΜΜΕ

Read more

Ενίσχυση έως και 42.500 ευρώ σε νέους αγρότες – Κριτήρια και δικαιούχοι

Post Views: 59 ΠΡΟΔΙΜΟΣΙΕΥΣΗ Από 30.000 ευρώ έως και 42.500 ευρώ μπορεί να φθάσει η οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας».

Read more

Πρόγραμμα επιδότησης ΔΥΠΑ 100% για νέες επιχειρήσεις

Post Views: 67 Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και επιχορήγηση 14.800 ευρώ Η δράση

Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Post Views: 67 Προδημοσιεύθηκε η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», η οποία αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω

Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ IΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Post Views: 89 Συνολική Δημόσια Δαπάνη:  160.000.000 € Δικαιούχοι: Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές καιπολύ μικρές επιχειρήσεις

Read more

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Post Views: 58 Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027»«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέωνΜικρομεσαίων Επιχειρήσεων»ΠΡΟ-δημοσίευση Δράσης«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»Η επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν από τους

Read more

Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027»

Post Views: 81 Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027»«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέωνμικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων»ΠΡΟ-δημοσίευση Δράσης«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ IΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»Η τουριστική βιομηχανία εξακολουθεί

Read more

2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων LEADER/CLLD

Post Views: 97 Η συγχρηματοδοτούμενη συνολική δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι και ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.500.000,00 €, ενώ τα έργα που θα

Read more