Η δημοκρατία του κοινωνικού μέλλοντός μας Πρόλογος στο βιβλίο του Ανδρέα Ν. Λύτρα Από τον Βασίλη Τακτικό

Post Views: 99 Το βιβλίο του Ανδρέα Λύτρα  «η δημοκρατία του κοινωνικού μέλλοντός μας» εξετάζει την εξέλιξη στις τρείς βασικές αρχές, στις οποίες οικοδομήθηκε το

Read more

Η δημοκρατία του κοινωνικού μέλλοντός μας, του Ανδρέα Λύτρα

Post Views: 187 Το βιβλίο: «Η δημοκρατία του κοινωνικού μέλλοντός μας» πραγματεύεται τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού της τυπικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας σε ουσιαστική συμμετοχή, δηλαδή στη

Read more

Απόσπασμα από το βιβλίο του Jeremy Rifkin «Η τρίτη βιομηχανική επανάσταση» πως η οριζόντια ισχύς μεταμορφώνει τους ενεργειακούς πόρους, την οικονομία και τον κόσμο

Post Views: 187 Η αλλαγή του τρόπου αυτοπροσδιορισμού των πολιτικών και των κομμάτων στο νέο φάσμα θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια αντικείμενο πολλών αντιπαραθέσεων ανάμεσα

Read more