Η δημοκρατία του κοινωνικού μέλλοντός μας, του Ανδρέα Λύτρα

Το βιβλίο: «Η δημοκρατία του κοινωνικού μέλλοντός μας» πραγματεύεται τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού της τυπικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας σε ουσιαστική συμμετοχή, δηλαδή στη δημοκρατία της κοινωνίας

Read more

Απόσπασμα από το βιβλίο του Jeremy Rifkin «Η τρίτη βιομηχανική επανάσταση» πως η οριζόντια ισχύς μεταμορφώνει τους ενεργειακούς πόρους, την οικονομία και τον κόσμο

Η αλλαγή του τρόπου αυτοπροσδιορισμού των πολιτικών και των κομμάτων στο νέο φάσμα θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια αντικείμενο πολλών αντιπαραθέσεων ανάμεσα σε πολιτικούς επιστήμονες,

Read more

Η Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση

Η Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση είναι ταυτόχρονα το τελευταίο στάδιο της βιομηχανικής εποποιίας και το πρώτο στάδιο της αναδυόμενης συνεργατικής εποχής. Είναι εν ολίγοις η μεσοβασιλεία

Read more