Επιδότηση για αγροτουρισμό

Post Views: 184 O αγροτουρισμός αποτελεί μια μορφή ήπιου τουρισμού, συνεχώς αναπτυσσόμενη στην Ελλάδα. Αγροτουρισμός είναι ειδική μορφή Τουρισμού Υπαίθρου. Συνίσταται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που συνδέονται

Read more

ΟΡΑΜΑ υπαίθρου 2040 ή απλά ΚΓΠ (Κοινή Γεωργική Πολιτική)

Post Views: 243 Του Δημήτρη Μιχαηλίδη Πραγματοποιήθηκε η τρίτη (3) θεματική εκπομπή από την «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» στο διαδίκτυο το Σάββατο, 29/5/2021, στις 12.00, με θέμα:

Read more