Η Κοινωνική Οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνοψη της έκθεσης που εκπονήθηκε για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική  Επιτροπή από το Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Πληροφόρησης για τη Δημόσια, Κοινωνική και  Συνεταιριστική

Read more