Η ανάπτυξης της Πράσινης Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

ΟΡΙΣΜΟΣ Η πράσινη οικονομία στηρίζεται στην αντίληψη της βιωσιμότητας όσο και σε αυτήν της αειφορίας  σε σχέση με το περιβάλλον. Αντιμετωπίζει το περιβάλλον σαν ζωτικό πυλώνα της οικονομικής

Read more