Διευκολυντές και Διαμεσολαβητές Kαινοτομίας σε Δίκτυα Συνεργασίας

Συνεργατικοί Σχηματισμοί, Προκλήσεις από την Πρόσκληση ΕΠΑΝΕΚ. Ώρα για Μέντορες. Δύο σημαντικούς ρόλους καλούνται να αναλάβουν οι μέντορες του «Συνεργατικού Σχηματισμού» μας για να καλύψουν

Read more