Νέα Πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 προσεχώς:

Post Views: 126 «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 300.000.000€ Δικαιούχοι: Αφορά υπό σύσταση και νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη

Read more