Ενίσχυση έως και 42.500 ευρώ σε νέους αγρότες – Κριτήρια και δικαιούχοι

Post Views: 15 ΠΡΟΔΙΜΟΣΙΕΥΣΗ Από 30.000 ευρώ έως και 42.500 ευρώ μπορεί να φθάσει η οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας».

Read more

Πρόγραμμα επιδότησης ΔΥΠΑ 100% για νέες επιχειρήσεις

Post Views: 19 Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και επιχορήγηση 14.800 ευρώ Η δράση

Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Post Views: 21 Προδημοσιεύθηκε η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», η οποία αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω

Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ IΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Post Views: 25 Συνολική Δημόσια Δαπάνη:  160.000.000 € Δικαιούχοι: Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές καιπολύ μικρές επιχειρήσεις

Read more

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Post Views: 15 Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027»«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέωνΜικρομεσαίων Επιχειρήσεων»ΠΡΟ-δημοσίευση Δράσης«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»Η επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν από τους

Read more

Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027»

Post Views: 21 Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027»«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέωνμικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων»ΠΡΟ-δημοσίευση Δράσης«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ IΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»Η τουριστική βιομηχανία εξακολουθεί

Read more

2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων LEADER/CLLD

Post Views: 52 Η συγχρηματοδοτούμενη συνολική δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι και ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.500.000,00 €, ενώ τα έργα που θα

Read more

Νέα επιδότηση από 10.000 ως 22.500 ευρώ: Πώς υποβάλλεται η αίτηση και πότε λήγει η προθεσμία – Αναλυτικός οδηγός (video)-Δικαιούχοι και προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

Post Views: 53 Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους», το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε 20.000 νέους ηλικίας 18-39 ετών να αναβαθμίσουν ενεργειακά

Read more

Ανακυκλώνω – αλλάζω θερμοσίφωνα

Post Views: 82 Τα φυσικά πρόσωπα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω – αλλάζω θερμοσίφωνα» και να χρηματοδοτηθείτε για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών

Read more