Κρύβουν την ανεργία και τη φτώχεια “κάτω από το χαλί”

Post Views: 3 Τα επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας στις ιδιωτικές επιχειρήσεις φτάνουν στο 6%  περίπου, του συνόλου της απασχόλησης στην Ελλάδα και στις άλλες μεσογειακές χώρες.

Read more

Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Οικονομία

Post Views: 6 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως συμπράττων εταίρος Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συμμετέχει συστηματικά σε κοινωνικές συμπράξεις, να χρησιμοποιεί κοινωνικούς συνεταιρισμούς για την

Read more

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΓΥΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

Post Views: 4 ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΓΥΛΩΣΕΙΣ  ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ Η πορεία προς τις δημοτικές εκλογές  εκτός των άλλων

Read more

ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Post Views: 5 Ένα ατύχημα της ιστορίας (πανδημία) έγινε θρυαλλίδα πυροδότησης μιας παγκόσμιας  κρίσης του κυρίαρχου οικονομικού συστήματος. Ακολούθως η κρίση  έδειξε, με το πιο

Read more

Η μεγάλη κρίση στη βιομηχανία της διασκέδασης (η ασύμμετρη απειλή του κορωνοϊού)

Post Views: 4 24 Αυγούστου 2020 0 Μοιραστείτε το! ShareTweet Γράφει ο Βασίλης Τακτικός Η μεγαλύτερη βιομηχανία της δύσης είναι η «βιομηχανία» της εμπορευματικής διασκέδασης.

Read more

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Post Views: 5 Στο χώρο της Τ.Α είναι γνωστό ότι, μετά την κρίση  μειώθηκε η χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους στο 40% του προϋπολογισμού που υπήρχε

Read more

Οι ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΕΣ της «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Post Views: 6 Η Κοινωνική οικονομία ανήκει στους πολίτες και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δεν ιδιωτικοποιείται ούτεκρατικοποιείται. Εάν τελικά αυτό συμβαίνει, τότε αναιρείται

Read more

Κοινωνική οικονομία στο περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη

Post Views: 5 Γράφει ο Βασίλης Τακτικός Η οριζόντια συνεργασία των κοινωνικών δικτύων και των οργανώσεων περιβάλλοντος με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί το κλειδί

Read more