Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα θεματικών πάρκων και «οικοχωριών» «Ηράκλειοι Τόποι»

Post Views: 62 Σύνοψη πρότασης: 2008 Περιεχόμενα 1. Φορέας προώθησης του επενδυτικού προγράμματος (Ερύμανθος Μ.Κ.Ο.) 2. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου 3. Η σκοπιμότητα της πρότασης

Read more

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»,

Post Views: 66 Το συγκεκριμένο έργο αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών και υπηρεσιών πληροφόρησης που εξυπηρετούν άμεσα τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος Πολιτισμός

Read more

Προώθηση του κοινού βιοτουριστικού προϊόντος Ελλάδας -Αλβανίας – Σχέδιο Μάρκετινγκ

Post Views: 159 Το παρόν σχέδιο μάρκετινγκ δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IPA Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία» 2007-2013 με τίτλο έργου «ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές

Read more