ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας αφορά ένα κοινό σχέδιο και όραμα ανάπτυξης του βιοτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή Δήμου Πρεσπών – Περιφέρειας Κορυτσάς. Θεσμικά στοχεύει στην ανάπτυξη

Read more

Προώθηση του κοινού βιοτουριστικού προϊόντος Ελλάδας -Αλβανίας – Σχέδιο Μάρκετινγκ

Το παρόν σχέδιο μάρκετινγκ δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IPA Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία» 2007-2013 με τίτλο έργου «ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό». Σε

Read more