Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα θεματικών πάρκων και «οικοχωριών» «Ηράκλειοι Τόποι»

Post Views: 89 Σύνοψη πρότασης: 2008 Περιεχόμενα 1. Φορέας προώθησης του επενδυτικού προγράμματος (Ερύμανθος Μ.Κ.Ο.) 2. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου 3. Η σκοπιμότητα της πρότασης

Read more

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»,

Post Views: 90 Το συγκεκριμένο έργο αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών και υπηρεσιών πληροφόρησης που εξυπηρετούν άμεσα τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος Πολιτισμός

Read more