Προώθηση του κοινού βιοτουριστικού προϊόντος Ελλάδας -Αλβανίας – Σχέδιο Μάρκετινγκ

Post Views: 183 Το παρόν σχέδιο μάρκετινγκ δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IPA Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία» 2007-2013 με τίτλο έργου «ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές

Read more