Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Post Views: 40 Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας των ΜΜΕ

Read more

Ενίσχυση έως και 42.500 ευρώ σε νέους αγρότες – Κριτήρια και δικαιούχοι

Post Views: 44 ΠΡΟΔΙΜΟΣΙΕΥΣΗ Από 30.000 ευρώ έως και 42.500 ευρώ μπορεί να φθάσει η οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας».

Read more

Πρόγραμμα επιδότησης ΔΥΠΑ 100% για νέες επιχειρήσεις

Post Views: 52 Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και επιχορήγηση 14.800 ευρώ Η δράση

Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Post Views: 53 Προδημοσιεύθηκε η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», η οποία αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω

Read more

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Post Views: 44 Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027»«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέωνΜικρομεσαίων Επιχειρήσεων»ΠΡΟ-δημοσίευση Δράσης«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»Η επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν από τους

Read more

Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027»

Post Views: 62 Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027»«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέωνμικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων»ΠΡΟ-δημοσίευση Δράσης«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ IΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»Η τουριστική βιομηχανία εξακολουθεί

Read more

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2023

Post Views: 84 Σε συνέχεια της Έγκρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2023» (ΑΔΑ: ΨΝ6Σ46Ψ844-Ε72), για την συγχρηματοδότηση έργων LIFE πρόκειται

Read more

Ένα νέο πρόγραμμα Ανανεώσιμης Ενέργειας και Ενεργειακών Κοινοτήτων ύψους 360 εκατ. ευρώ 

Post Views: 104 προδημοσίευση για σύνδεση φωτοβολταϊκών με μπαταρία και ισχύ πάνω από 10 MW από επαγγελματικές ενεργειακές κοινότητες και τη σύνδεση των έργων τους στην υψηλή τάση ανακοίνωσε αυτή

Read more

ΕΣΠΑ: Αναμένεται: Επιδότηση 65% για δημιουργία επιχείρησης «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Post Views: 117 «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» στοχεύει στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Ειδικότερα η δράση παρέχει ένα πλαίσιο

Read more