«Εξοικονομώ 2023»  

Ποσοστό επιδότησης: το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 40% έως και 75% ανάλογα με το εισόδημά σας.

Το ανώτατο όριο δαπανών, για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, φτάνει τα 22.500€!

Προθεσμίες:  Δευτέρα 12 Ιουνίου, και θα παραμείνουν ανοιχτά έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Συνολικός προϋπολογισμός:  συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ. Από τα 300 εκατ., τα 60 εκατ. ευρώ διατίθενται αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά, με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Δικαιούχοι:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που διατηρούν δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία.

Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο παρόν πρόγραμμα.

Προϋποθέσεις:

Οι κατοικίες που θα επιλεγούν για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να υφίστανται νόμιμα.
  • Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.

Επιλέξιμες δαπάνες:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
  • Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης.
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
  • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
  • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (smart home)

Κοινωνική Επιχείρηση ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ «ΚΕΣΥΨΕΠ»

(Α.ΓΕ.Μ.Κ.Ο): 000229612041

ΕΔΡΑ: ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ , ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΚ 25012,Τηλ. 26920 51647 mail: office@coopsociety.gr