Πολυτροπο Κοιν.Σ.Επ. – Προβολή καλλιτεχνών και παραγωγή έργων, προβολή τοπικής κοινωνίας και εκπαίδευσης σε σχολεία

Post Views: 195 Χώρος Τέχνης, Προβολή και παραγωγή εικαστικών καλλιτεχνών διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εικαστικά σεμινάρια, Προβολή τοπικών πολιτιστικών φορέων Website: www.pespolytropon.gr Facebook: https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%95%CE%A3-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%A5%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D-739646206096241 Twitter: https://twitter.com/90fe5ebfd0e849a Instagram: https://www.instagram.com/pes_polytropon/?hl=el

Read more