Πολυτροπο Κοιν.Σ.Επ. – Προβολή καλλιτεχνών και παραγωγή έργων, προβολή τοπικής κοινωνίας και εκπαίδευσης σε σχολεία

Χώρος Τέχνης, Προβολή και παραγωγή εικαστικών καλλιτεχνών διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εικαστικά σεμινάρια, Προβολή τοπικών πολιτιστικών φορέων

Website: www.pespolytropon.gr

Facebook: https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%95%CE%A3-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%A5%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D-739646206096241

Twitter: https://twitter.com/90fe5ebfd0e849a

Instagram: https://www.instagram.com/pes_polytropon/?hl=el

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC6gFMuyJstVLMlRDPuTMlbw

Προβολή και παραγωγή εικαστικών καλλιτεχνών διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εικαστικά σεμινάρια, Προβολή τοπικών πολιτιστικών φορέων

Email: Pespolytropon@gmail.com | Τηλέφωνο: 2299301466