“Φάος” ΚοινΣΕπ – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Διοργάνωση events – συνεδρίων, Πολυχώρος «House by Phaos»

Post Views: 7 Προωθούμε την κοινωνική οικονομία μέσω της κοινωνικής καινοτομίας, παρέχοντας προσβάσιμες υπηρεσίες σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν βιώσιμες λύσεις για την επιχειρηματικότητα και

Read more

Θέμα: «Έναρξη Μαθημάτων προγράμματος Τηλεπαιδαγωγικής»

Post Views: 5 Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω του  COVID-19, ο φορέας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο) «ΕΔΡΑ» ανακοινώνει την

Read more