Ο τρίτος πυλώνας της κοινωνικής οικονομίας στη  δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Post Views: 63 Η κοινωνική οικονομία είναι αναγκαία συνθήκη στην εποχή μας για δυο βασικούς λόγους πρώτον¨: για αντιμετώπιση του κοινωνικού οικονομικού αποκλεισμού και της

Read more

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Post Views: 66 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Εισήγηση του Βασίλη Τακτικού στην ημερίδα της Πάτρας Συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας

Read more

Post Views: 69 Μέρος Β:Eπιδράσεις & δυνατότητες της Κοινωνικής Οικονομίας στην ανάπτυξη του βιοτουριστικού προϊόντος ΤεχνικόΕγχειρίδιο Καινοτόμες Πρακτικές στοΒιοτουρισμό Περιεχόμενα Μελέτης Επιτελική Σύνοψη. 4 Ο

Read more

Post Views: 67 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙO ΣΥΝΘΕΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διασυνοριακή περιοχή Δήμου Πρεσπών – Περιφέρειας Κορυτσάς Καινοτόμες Πρακτικές στοΒιοτουρισμό Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή……………………………………………………………………………………………………….. 4 Διαθέσιμα

Read more

Μέρος Γ: Η Συνεταιριστική επιχειρηματικότητα ως βασικός άξονας της Κοινωνικής Οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο Τεχνικό Εγχειρίδιο

Post Views: 74 Καινοτόμες Πρακτικές στοΒιοτουρισμό Περιεχόμενα Εισαγωγή. 3 Συνοπτικά στοιχεία για την παγκόσμια πραγματικότητα. 4 Ευρώπη. 5 Αριθμητικά δεδομένα. 8 Αμερική. 12 Παραδείγματα οργάνωσης

Read more