Έλλειψη δημοκρατικού και ουσιαστικού διαλόγου


«Την ανάγκη ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη
μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, αλλά μετά από δημοκρατικό και ουσιαστικό διάλογο και αφού
διασφαλιστούν οι δύο βασικές αρχές της, που είναι η απλούστευση και η επικουρικότητα,
επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός, κατά την
παρέμβασή του στο κρίσιμο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που
πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες (26 και 27 Μαΐου 2021)». Δελτίο Τύπου 26/5/2021, ΥπΑΑΤ.
 Το παραπάνω Δελτίο Τύπου εκδόθηκε από το ΥπΑΑΤ μετά από την συζήτηση και μετά από
την αλληλοενημέρωση των ενδιαφερομένων στο Συμβούλιο.
 Την ανάγκη συμμετοχής των άμεσα ενδιαφερομένων κτηνοτρόφων για το Σχέδιο Νόμου του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Ρύθμιση και επίλυση χρονιζόντων
προβλημάτων κατά τη διαδικασία αδειοδότησης υφιστάμενων και νέων κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων», αλλά μετά από δημοκρατικό και ουσιαστικό διάλογο με τους οργανωμένους
πολίτες-κτηνοτρόφους, και αφού διασφαλιστούν οι δύο βασικές αρχές της, που είναι η
απλούστευση και η επικουρικότητα, με βάση το δίκαιο και την ηθική, επισήμανε η γραμματέας
του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος» κα Μάγδα Κοντογιάννη,
με έγγραφη επιστολή στο Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την δημοσιοποίηση
των προθέσεων του ΥπΑΑΤ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και σε πάρα πολλές εφημερίδες και μέσα μαζικής
επικοινωνίας, σήμερα στις 26/5/2021.
 Η Ανταπόκριση καταγράφεται διότι δεν προηγήθηκε καμιά πρόσκληση για συμμετοχή, ούτε
καν ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων νομότυπα οργανωμένων πολιτών-κτηνοτρόφων.
 Ένας ψύχραιμος ουδέτερος παρατηρητής θα μπορούσε να διακρίνει ενδείξεις περιφρόνησης
και απαξίωσης του «δημοκρατικού και ουσιαστικού διαλόγου», ενδείξεις περιφρόνησης και
απαξίωσης της Κοινωνίας των Πολιτών, ενδείξεις περιφρόνησης και απαξίωσης των
οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Στην ουσία ενδείξεις περιφρόνησης και απαξίωσης
του δημοκρατικού και ουσιαστικού διαλόγου, που στο Δελτίο Τύπου του ΥπΑΑΤ φέρεται να
έχει επισημάνει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 26/5/2021.
 Η κα Μάγδα Κοντογιάννη, κτηνοτρόφος, γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου
Περιφέρειας Αττικής ενημέρωσε ότι παρά τις επανειλημμένες επιστολές και επισημάνσεις του
Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής προς το ΥπΑΑΤ, δεν προσκλήθηκε ποτέ ο Κτηνοτροφικός
Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής να εισφέρει με προτάσεις για τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και
τις δυνατότητες στην αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην περιαστική
κτηνοτροφία της Αττικής από το ΥπΑΑΤ, παρά το ότι ακόμα και η Ελληνική Βουλή (Επιτροπή
Παραγωγής και Εμπορίου) γνωρίζει την λειτουργία του Συλλόγου.
 Μάλιστα επισημάνθηκε ότι ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής εγγράφως
εκδήλωσε τον ενδιαφέρον του προς το ΥπΑΑΤ και δήλωσε στο ΥπΑΑΤ την διαθεσιμότητά του
για κάθε μορφής και είδους συμμετοχή στην διαμόρφωση εφαρμόσιμων προτάσεων για την
ρύθμιση και επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων κατά τη διαδικασία αδειοδότησης

υφιστάμενων και νέων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην περιαστική κτηνοτροφία στην
Αττική.
 Η Αττική, με το ξηροθερμικό κλίμα της και την ιδιαίτερη βλάστηση, παραδοσιακά φιλοξενούσε
μεγάλη κτηνοτροφία με τους γηγενείς Αρβανίτες και τους εγκατασταθέντες Βλάχους αλλά και
τους κυρίως μετακινούμενους (χειμαδιά) Σαρακατσάνους.
 Η παγκόσμια μοναδικότητα της συγκέντρωσης πάνω από του μισού πληθυσμού της χώρας
στην Αττική, έχει επηρεάσει δυσμενέστατα τόσο το φυσικό περιβάλλον στην ύπαιθρο της
Αττικής και την ισορροπία στην απασχόληση, όσο και την επιθετική τσιμεντοποίηση, με
ραγδαία αύξηση του real estate. Οι γηγενείς πληθυσμοί κατέστησαν μειονότητες σε πολλές
περιοχές και η ψηφοθηρία αλλάξει τόσο δημογραφικά την Περιφέρεια Αττικής, ενώ αλλάζει
δραματικά και τον τρόπο ζωής των πριν λίγα χρόνια μονίμων κατοίκων σε διάφορες
περιαστικές περιοχές.
 Η περιαστική κτηνοτροφία έχει πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά από την κτηνοτροφία
όπως στατιστικά θα μπορούσε να καταγραφεί για την πλειοψηφία των κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων σε όλη την Ελλάδα.
 Μια γενική προσέγγιση ρύθμισης και επίλυσης χρονιζόντων προβλημάτων κατά τη
διαδικασία αδειοδότησης υφιστάμενων και νέων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, από ότι
φάνηκε μέχρι σήμερα, δεν κάλυψε και δεν έκανε σεβαστές τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και
τις δυνατότητες κάθε Περιφέρειας ξεχωριστά.
 Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής ενημέρωσε για τις ιδιαιτερότητες, τις
ανάγκες και τις δυνατότητες της περιαστικής κτηνοτροφίας στην Αττική με πολλές έγραφες
αναφορές προς το ΥπΑΑΤ και η πληροφόρηση από τις εφημερίδες και άλλα μέσα
ενημέρωσης επιτρέπει σε κάποιο νοήμονα να υποθέσει ότι το ΥπΑΑΤ, παρά ακόμα και τις
σημερινές δηλώσεις, δεν δρα και δεν ενεργεί με σεβασμό στις αρχές ενός δημοκρατικού και
ουσιαστικού διαλόγου, ενώ δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό το ενδιαφέρον για αποτελεσματικές
ρυθμίσεις και εφικτές επιλύσεις χρονιζόντων προβλημάτων κατά τη διαδικασία αδειοδότησης
υφιστάμενων και νέων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην περιαστική κτηνοτροφία στην
Αττική.
 Και πέραν της αναποτελεσματικότητας και της μη εφικτότητας, μέχρι σήμερα
αντιμετωπίσθηκαν, χωρίς πνεύμα δικαιοσύνης, που αγγίζει τα όρια της ανηθικότητας, οι
λειτουργούσες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Καταστράφηκαν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
που λειτουργούσαν από την δεκαετία του 1960 και διακόπηκε η παραγωγική δραστηριότητα
τους βιαίως στην Αττική. Και όλα αυτά απλά επειδή οικοπεδοποιήθηκαν αυθαίρετα και
παράνομα αγροτικές εκτάσεις, και οι παράνομοι τσιμεντοποιητές-ψηφοφόροι
«τακτοποιήθηκαν» εκ των υστέρων …. διακόπτοντας την δραστηριότητα της κτηνοτροφίας.
 Η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, ακόμα και στη Αττική, επιβάλλει την αειφόρο ισορροπία.
Το μέχρι προ τινός αειφόρο (βιώσιμο) Αττικό περιβάλλον, που επιτρέπει και συντηρεί την
πολυπληθή Αθήνα, απαιτεί να συνυπάρχουν όλες οι δραστηριότητες που το καθιστούν
ενεργό και ισόρροπο.
 Η περιαστική κτηνοτροφία απαιτεί αποτελεσματικές ρυθμίσεις και εφικτές επιλύσεις
χρονιζόντων προβλημάτων κατά τη διαδικασία αδειοδότησης υφιστάμενων και νέων
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που από όσα πληροφορούμαστε από τον Κτηνοτροφικό
Σύλλογο Περιφέρειας Αττικής πιθανόν (ίσως και όχι) σχεδιάζονται χωρίς ενημέρωση των
άμεσα ενδιαφερομένων όχι μόνο για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, αλλά και για
τον … τρόπο ζωής τους. Διότι τα αγροτικά επαγγέλματα δεν είναι μόνο δουλειές, αλλά
συνυφασμένος τρόπος ζωής.
 Η κα Μάγδα Κοντογιάννη (6932094231, magdaktinotrofos@gmail.com)
 κάλεσε τους κτηνοτρόφους την Παρασκευή, 28/5/2021, στις 22:00 για να προσπαθήσουν να
καταλάβουν «τι γίνεται με την ΚΓΠ-CAP» μεσοπρόθεσμα

στο https://us02web.zoom.us/j/89167234996?pwd=KzVpY09UK2o0eHFZdGpydmZGOFVIZz
09
 επίσης το Σάββατο, 29/5/2021, στις 12:00 θα παρουσιάσουν το μακροπρόθεσμο «ΟΡΑΜΑ
της υπαίθρου για το 2040» στην ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
στο https://us02web.zoom.us/j/87405346845?pwd=MUNMd202NEQ3MDFVK3hnRTZSY0Fp
QT09
 Στην τακτική συνάντηση των ΑΓΡΟΤΙΣΣΩΝ της Τρίτης, 1 Ιουν 2021, στις 21:00 το θέμα θα
είναι «το γάλα στην διατροφή μας»
στο https://us02web.zoom.us/j/89186143859?pwd=Ui9QOGp4dURmdG45dXZyV2RSc0djQT
09
 Την Τετάρτη, 2/6/2021, στις 12:00-13:00, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής καλεί όσους
έχουν άποψη για την ανύπαρκτη ουσιαστική «εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση
κτηνοτρόφων».
 Η κα Μάγδα Κοντογιάννη ενημέρωσε ότι ακόμα και στην περίοδο της καραντίνας ο
Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής πραγματοποίησε εκατόν είκοσι (120) δημόσιες διαδικτυακές
συζητήσεις, που όλα τα video είναι αναρτημένα στο facebook στο προφίλ του
«ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και στο
προφίλ «Skywalker-Εργασία στην Ελλάδα». Φαίνεται ότι μόνο το ΥπΑΑΤ απουσιάζει
ουσιαστικά από αυτήν την συνεχή κοινωνική ζύμωση και δραστηριότητα της κοινωνίας των
πολιτών επιδεικτικά.