ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ «ΚΥΨΕΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ»

Post Views: 161 Το «ΙΝΜΕΚΟ» Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας με στόχο αξιοποίηση του  κοινωνικού κεφαλαίου των συλλογικοτήτων, προωθεί ένα εναλλακτικό μοντέλο παρέμβασης στην κοινωνική οικονομία

Read more

Πλατφόρμα Δικτύωσης & Επικοινωνίας Φορέων του Τρίτου Τομέα / Κοινωνικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί (Social Clusters)

Post Views: 247 Αναλυτικό Πρόγραμμα Εργαστηρίου Εισηγητές: Βασίλης Τακτικός, Κώστας Οικονομόπουλος Παρουσίαση Power Point Από τους Hackers στις Συνεταιριστικές Πλατφόρμες Video για τις Συνεταιριστικές Πλατφόρμες

Read more