Κοινή Δήλωση… οργανώσεων για το νέο νομοσχέδιο της ΚΤΠ