Ο Βιοτουρισμός ως τομέας δράσης της κοινωνικής οικονομίας

Ο Βιοτουρισμός ως τομέας δράσης της κοινωνικής οικονομίας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο Βιοτουρισμός ως προϊόν

Τουρισμός κοινωνικής εμπειρίας

Γαστρονομικός τουρισμός

Πολιτιστικά διαθέσιμα

Ο βιοτουρισμός ως ψηφιακό προϊόν

Η δομή του βιοτουρισμου

Κοινωνικό marketing – δικτύωση

Η αναδιοργάνωση του επιχειρηματικού υποκειμένου

Μη τυπική και άτυπη μάθηση

Οριζόντια οργάνωση επικοινωνίας

 

Κείμενα από σχετικές μελέτες του Βασίλη Τακτικού