Πλατφόρμα Δικτύωσης & Επικοινωνίας Φορέων του Τρίτου Τομέα / Κοινωνικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί (Social Clusters)

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εργαστηρίου

Εισηγητές: Βασίλης Τακτικός, Κώστας Οικονομόπουλος

Παρουσίαση Power Point Από τους Hackers στις Συνεταιριστικές Πλατφόρμες

Video για τις Συνεταιριστικές Πλατφόρμες

Η πλατφόρμα συνεργατική κοινωνία (https://coopsociety.gr/), είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για όλους τους φορείς κοινωνικής οικονομίας και οργανώσεις της κοινωνίας Πολιτών. Στοχεύει σε μια κοινοπραξία και ένα κοινό εκθεσιακό χώρο ιδεών, συμβουλευτικής, και προϊόντων για εκατοντάδες φορείς και κοινωνικές επιχειρήσεις.  Στην αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου και στη συνεισφορά ψηφιακού περιεχομένου από ένα εκτεταμένο δίκτυο στο διαδίκτυο. Στην δημιουργία μιας κοινωνικής αγοράς χωρίς μεσάζοντες.

Η δομή της πλατφόρμας είναι απλή. Με τρεις πύλες εισόδου για κάθε χρήστη.

Η πρώτη  αφορά τη συγκέντρωση γνωστικού ψηφιακού περιεχομένου (ψηφιακής βιβλιοθήκης) για την κοινωνική οικονομία

Η δεύτερη όλο το περιεχόμενο του προγράμματος «Μέντορες για την κοινωνική οικονομία» και φόρουμ ανοικτής συμβουλευτικής.

Η Τρίτη τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής ψηφιακής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικών επιχειρήσεων με τη μορφή γέφυρας ηλεκτρονικού εμπορίου για πολλούς εκθέτες.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια μόνιμη έκθεση των κοινωνικών επιχειρήσεων με εύκολη πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόμενο και κάθε πολίτη που θέλει να επικοινωνήσει με φορείς στο πεδίο. Ο κόμβος αυτός θα διευκολύνει περισσότερο από κάθε άλλο τίς συνέργειες και Συμπράξεις μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων σε επίπεδο διαβούλευσης και συμβουλευτικής. Τα κλάστερς των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Έπειτα θα διευκολύνει την διαβούλευση με την Κυβέρνηση και  την Τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και γενικότερα τη διακίνηση γνώσης και τεχνογνωσίας.

Πρόκειται, για μια ενωτική συλλογική  δραστηριότητα, της Κοινωνίας των Πολιτών (οργανώσεις και πολίτες) η οποία υπερβαίνει τον κατακερματισμό του χώρου  με άμεση έκφραση του «ΟΛΟΥ» της Κοινωνίας των Πολιτών, με μέσο  ψηφιακή τεχνολογία και  επικοινωνία.

Αντικειμενικός σκοπός που αφορά όλους τους πολίτες είναι να προβάλλει  τα κοινά αγαθά και κοινόκτητο χώρο του περιβάλλοντος, και την άυλης πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.