Διαδικτυακή Εκδήλωση

Ενημέρωση  για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Energy Communities Repository.

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12.00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη διαδικτυακή συνάντηση  προκειμένου να ενημερωθείτε για την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ENERGY COMMUNITIES REPOSITORY και τη παροχή τεχνικής υποστήριξης  σε ενεργειακές κοινότητες (υφιστάμενες ή μη) που προσφέρει.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε:

  • Πολίτες,
  • οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
  • τοπικές και περιφερειακές αρχές,
  • επιχειρήσεις
  • ενεργειακές κοινότητες

Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων κλείνει στις 31 Οκτωβρίου ενώ ο τρίτος στις 31 Δεκεμβρίου 2022!  

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί διαδικτυακά (zoom). Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται προ-εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwrfuGpqzsvHtzJKa76Onw3xsSnjgTzHm1e

Μετά την εγγραφή σας, θα λάβετε τα στοιχεία σύνδεσής σας στη διαδικτυακή συνάντησης.

Πληροφορίες:

19ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009, Πικέρμι Αττικής, www.cres.gr
 
Έφη Κορμά
T: 210 6603319
Βασίλης Κίλιας
Τ: 2106603330
@: ekoin@cres.gr
 

 
 
Το Energy Communities Repository (ECRπλατφόρμα υποστήριξης ενεργειακών κοινοτήτων) είναι μια πρωτοβουλία εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό να βοηθήσει τους τοπικούς φορείς (πολίτες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τοπικές αρχές και επιχειρήσεις) να αναπτύξουν και να προωθήσουν έργα καθαρής ενέργειας από ενεργειακές κοινότητες σε αστικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη. Η πρωτοβουλία συμβάλλει σε μια δίκαιη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, που υπαγορεύει στους πολίτες να αναλάβουν την ευθύνη της κατανάλωσης και της παραγωγής ενέργειας.
Το ECR θα παρέχει τεχνική υποστήριξη σε ενεργειακές κοινότητες (υφιστάμενες ή μη) των οποίων οι δραστηριότητες είναι κατά κύριο λόγο σε αστικές περιοχές.  Εκτός από το Energy Communities Repository, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δρομολογήσει και μία δεύτερη πρωτοβουλία για την παροχή ειδικής στήριξης στις ενεργειακές κοινότητες σε αγροτικές περιοχές, το Rural Energy Communities Advisory Hub.
Οποιαδήποτε πρωτοβουλία/έργο  κοινοτικής ενέργειας μπορεί να επωφεληθεί από την υποστήριξη του  Energy Communities Repository μέσω:
 Άμεσης τεχνικής βοήθειας σε τουλάχιστον 25 ενεργειακές κοινότητες, όπου εμπειρογνώμονες θα μπορούν να παρέχουν υποστήριξη στην κοινότητα.
 Εκδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο για τη βελτίωση των ικανοτήτων των ενδιαφερομένων.
Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στην Βουλγαρία, Ελλάδα, Τσεχία, Κροατία (Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη), Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία Εσθονία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία,  Σλοβενία και Σλοβακία, στην εκάστοτε γλώσσα, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων τουλάχιστον 80 κοινοτήτων.
Ανταλλαγής εμπειριών (twinnings & peer-to-peer) σε συγκεκριμένα θέματα που αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές κοινότητες.
Διεξαγωγής webinars σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων κλείνει στις 21 Οκτωβρίου, ενώ ο τρίτος στις 31 Δεκεμβρίου 2022!  
Πληροφορίες και υποβολή αίτησης!
https://energy-communities-repository.ec.europa.eu/index_en