Τι είναι το Αποθετήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων;

Το Αποθετήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι μια πρωτοβουλία για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να βοηθήσει τους τοπικούς παράγοντες (συμπεριλαμβανομένων πολιτών, τοπικών αρχών και επιχειρήσεων) στη δημιουργία και την προώθηση έργων καθαρής ενέργειας που καθοδηγούνται από ενεργειακές κοινότητες σε αστικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη. Η πρωτοβουλία συμβάλλει σε μια δίκαιη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα που επιτρέπει στους πολίτες να αναλάβουν την ευθύνη της κατανάλωσης και της παραγωγής ενέργειας.

Το Αποθετήριο θα παρέχει τεχνική υποστήριξη σε ενεργειακές κοινότητες των οποίων οι δραστηριότητες είναι κατά κύριο λόγο σε αστικές περιοχές. Για τις αγροτικές κοινότητες, μια δεύτερη πρωτοβουλία, το Rural Energy Communities Advisory HubSearch για διαθέσιμες μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμουEN•••, θα παρέχει εξατομικευμένη τεχνική βοήθεια. Τα δύο προγράμματα θα συνεργάζονται στενά και η εσωτερική μεταφορά ενεργειακών κοινοτήτων είναι εφικτή κατόπιν συμφωνίας, ανάλογα με τις εκφραζόμενες ανάγκες.

Για ποιόν είναι?

Πολίτες και κοινωνία των πολιτών, ενεργειακές κοινότητες, δημόσιες αρχές και κυβερνήσεις, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, τοπικές επιχειρήσεις… Κάθε παίκτης που ενδιαφέρεται να συνεισφέρει στην ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων σε όλη την Ευρώπη!

Τι προσφέρει;

Στην πράξη, το Αποθετήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων παρέχει τρεις κύριους τύπους υπηρεσιών:

Συλλογή & Ανάλυση Δεδομένων

Το Αποθετήριο στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, της κατανόησης και της δέσμευσης γύρω από το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων. Για το σκοπό αυτό, θα αναλύσει τις υφιστάμενες εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων ενεργοποίησης και υποστήριξης, για τις ενεργειακές κοινότητες και θα παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη, τις ρυθμιστικές αρχές, τους φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα με βάση τις προσδιορισμένες βέλτιστες πρακτικές. Για να παρουσιάσει τις υπάρχουσες ενεργειακές κοινότητες και να παρακολουθήσει την ανάπτυξη νέων κοινοτήτων, το Αποθετήριο θα δημιουργήσει περαιτέρω μια βάση δεδομένων των ενεργειακών κοινοτήτων και θα πραγματοποιήσει μια εκτίμηση επιπτώσεων των ενεργειακών κοινοτήτων που έχουν χαρτογραφηθεί.

Τεχνική βοήθεια

Το Αποθετήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων θα παρέχει άμεση τεχνική βοήθεια, διαδικτυακές αδελφοποιήσεις και δραστηριότητες μάθησης από ομοτίμους, καθώς και διαδικτυακά σεμινάρια και εργαστήρια για τη δημιουργία ικανοτήτων.

Η πρωτοβουλία θα παράσχει υποστήριξη σε τουλάχιστον 150 ενεργειακές κοινότητες στη σύσταση των ομάδων τους, στην προώθηση των έργων τους και στην ανάπτυξη ιδεών χρηματοδότησης και θα εκπαιδεύσει εθνικούς εμπειρογνώμονες για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη εθνικών καταστημάτων μιας στάσης και να ενθαρρύνουν την αναπαραγωγή.

Βέλτιστες πρακτικές και Εργαλειοθήκη

Μέσω ενός αποκλειστικού ιστότοπου, το Αποθετήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων θα μοιραστεί τις βέλτιστες πρακτικές, το υλικό καθοδήγησης, μια βάση δεδομένων ανάλυσης πολιτικής, έναν χάρτη ενεργειακών κοινοτήτων, ένα γραφείο υποστήριξης κ.λπ.

Οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για την επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης της ΕΕ: ​​Μέχρι το 2050, οι μισοί πολίτες της Ευρώπης θα μπορούσαν να παράγουν έως και το ήμισυ της ανανεώσιμης ενέργειας της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει το Αποθετήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων – μια πρωτοβουλία που θα υποστηρίξει τις ενεργειακές κοινότητες μέσω τεχνικής βοήθειας και εκπαίδευσης, θα παρέχει ανάλυση πολιτικής και γνώσεις σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ρυθμιστικές αρχές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πολλά άλλα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς από τον ενεργειακό τομέα – ενεργειακές κοινότητες και όχι μόνο – είναι ευπρόσδεκτοι στην επίσημη έναρξη του Αποθετηρίου Ενεργειακών Κοινοτήτων στις 20 Απριλίου στις Βρυξέλλες.

Προκειμένου να εμπνεύσει τις μελλοντικές ενεργειακές κοινότητες, θα οργανωθεί μια επίσκεψη μελέτης στο έργο της ενεργειακής κοινότητας στο Leuven (Βέλγιο) την ίδια ημέρα της έναρξης της εκδήλωσης, σε συνεργασία με το έργο EU Horizon2020 SCCALE20-30-50. Οι θέσεις για την επίσκεψη μελέτης είναι περιορισμένες – εάν θέλετε να συμμετάσχετε, επικοινωνήστε με το ENER-EC-REPOSITORY@ec.europa.eu.

Η ηχογράφηση αυτής της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΓΔ ENERGY στο YouTube. Για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: #EUenergycommunities