Σεμινάριο: Κοινωνική Οικονομία στα αγροτικά

Το Σάββατο, 3 Απρ 2021, στις 17.00 (έως 18.30) προσκαλούνται όσοι επιθυμούν σε δημόσιο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: Αγροδιατροφή, τοπική αυτάρκεια & Κοινωνική Οικονομία, στα πλαίσια του τριήμερου 2, 3 & 4 Απρ 2021, αρθρωτού σεμινάριου με θέμα: Η συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στην ανάκαμψη, από την Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας-ΠΕΣΚΟ και την πλατφόρμα «Συνεργατική Κοινωνία, coopsociety.gr».

Στη μετάβαση από την βιομηχανική επανάσταση (1800-2050) προς την Κοινωνία της Γνώσης ή την εποχή 4.0, η εργασία βιώνει μια βαθιά αναδιάρθρωση με χαρακτηριστικό στοιχείο τη μείωση της μισθωτής εργασίας. Ως αποτέλεσμα, πολλοί θα αναγκαστούν να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι. Αυτοαπασχολούμενοι στην ουσία είναι και οι μικροί αγρότες, επιχειρηματίες στην παραγωγή τροφής.

Η συζήτηση της 3/4/2021, στις 17.00, στην θεματική «Αγροδιατροφή, τοπική αυτάρκεια & Κοινωνική Οικονομία» θα επικεντρωθεί στην συνεργατική παραγωγή αγροτικών προϊόντων (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί), στην συνεργατική μεταποίηση (Γυναικείοι Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕπ, Εργασιακοί Συνεταιρισμοί), στην συνεργατική παροχή υπηρεσιών (Γυναικείοι Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕπ), Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία-ΚΥΓΕΩ (CSA), Συνεργατικές Αγορές Παραγωγών (Αγορές Αγροτών, Αγορές Βιοκαλλιεργητών), Καλλιεργητικοί συνεργατισμοί (Αγροτικές ΚοινΣΕπ), Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητα (Συνεργαζόμενα καταλύματα, Επισκέψιμα Αγροκτήματα).

Οι Αστικοί Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την χρηματοδότηση, τον ελκυσμό και την ανάπτυξη όλου του συνεργατικού παραγωγικού χώρου και θα μπορούσε να προβλεφθεί κάποια σύνδεση με τις σχετικές θεματικές.

Η δημιουργία συνθηκών Τοπικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας -Short Supply Chain για την υποστήριξη της τοπικής αγροτοδιατροφικής αυτάρκειας είναι εξ ίσου σημαντικές. Δηλαδή τα τοπικώς παραγόμενα αγροτικά προϊόντα, να επεξεργάζονται-μεταποιούνται τοπικά, με βάση τοπικές συνταγές (πολιτισμός), για να καταναλωθούν τοπικά.

Το πολλαπλασιαστικό υλικό, σπόροι+ζώα, προτείνεται να είναι ντόπιοι σπόροι και αυτόχθονες φυλές προσαρμοσμένες στο περιβάλλον διότι απαιτούν λιγότερες εισροές (φάρμακα, λιπάσματα, θεραπείες, ανθεκτικότητα, απώλειες κλπ).

Όλες οι δομές νοούνται με βάση την κάθε μια τοπική κοινωνία και για την ικανοποίηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, ενώ προϋποθέτουν επαρκές Κοινωνικό Κεφάλαιο. Οι ίδιοι οι πολίτες είναι οι ιδιοκτήτες του συνεργατισμού, ελέγχουν τον συνεργατισμό, εργάζονται σε αυτόν και λειτουργούν για την ικανοποίηση των αναγκών των μελών του συνεργατισμού-συνεταιρισμού.

Οι έξη κύκλοι, από 17.00-18.30 προβλέπεται να είναι:

1.Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, με εισηγητή τον κ Γιώργο Παπαβασίλη

Με στόχο την προσφορά στην αγορά συνεχώς και συνεπώς σταθερών προδιαγραφών αγροτικών προϊόντων οι παραγωγοί πραγματικού πλούτου (αγρότες) συνεργάζονται με την προϋπόθεση ενιαίου πολλαπλασιαστικού υλικού, ομολόγων καλλιεργητικών & εκτροφικών πρακτικών, ίδιων μετασυλλεκτικών τεχνικών και παράδοσης όλης της παραγωγής.

2.Γυναικείοι Συνεταιρισμοί, με εισηγήτρια την κα Δέσποινα Ιωαννίδου

Με στόχο την ενεργοποίηση αδρανών κομματιών της κοινωνίας οι Γυναικείοι Συνεταιρισμοί προσπαθούν να δημιουργήσουν εισόδημα από την εργασία των γυναικών με την μεταποίηση και προσφορά υπηρεσιών με βάση την ιδιαιτερότητα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

3.Κ.Υ.Γεω (καταναλωτικοί) με εισηγήτρια την κα Τζένη Κιουγκή

Πρόκειται για συνεταιρισμούς ανθρώπων (καταναλωτών & παραγωγών) όπου όλοι μαζί συναποφασίζουν για την κάλυψη των αναγκών τους, συνεισφέρουν για τις καλλιεργητικές-εκτροφικές δαπάνες, διανέμουν αναλογικά την ζημιά ή την παραγωγή, χωρίς αγοραπωλησίες, καθόσον είναι όλοι μέλη του ίδιου παραγωγικοκαταναλωτικού συνεταιρισμού.

4.Αγορές Αγροτών με εισηγητή τον κ Ανδροκλή Γιάτσογλου

Πρόκειται για αυτοδιαχειριζόμενες από τους ίδιους τους παραγωγούς Αγορές Αγροτών (Farmers Market) για την πώληση του 20% της συνολικής αγροτικής παραγωγής κάθε παραγωγού, μια φορά την εβδομάδα, που εξασφαλίζουν ταμειακή ρευστότητα στον αγρότη από την κατανάλωση και τον απελευθερώνουν από τον Τραπεζικό δανεισμό

5.Αγροτικές ΚοινΣΕπ με εισηγητή τον κ Κώστα Αρτακιανό

Εξασφαλίζουν συνέχεια, συνέπεια, ποιότητα και ποσότητα για συγκεκριμένα επώνυμα συσκευασμένα ή/& μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα με συμφωνία στο πολλαπλασιαστικό υλικό, στις καλλιεργητικές πρακτικές και στην σταθερή ποιότητα ποσοτήτων ικανών να συνάψουν συμφωνίες Τοπικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας με σημεία κατανάλωσης (ξενοδοχεία, αλυσίδες κλπ)

6.Αγροτουρισμός-Επισκέψιμα Αγροκτήματα με εισηγητή τον κ Παναγιώτη Παπαδόπουλο

Αγροτουρισμός είναι αντικείμενο αποκλειστικά των αγροτικών επαγγελμάτων & η καλύτερη εκδοχή του είναι να συνδέεται σε διαδρομές, σε κοινές διοργανώσεις, σε αξιοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, σε τοπικά σύμφωνα. Τα επισκέψιμα αγροκτήματα ή/& city farm είναι «πρεσβείες» της αγροτικής κοινωνίας στους αστικής νοοτροπίας συμπολίτες …

Το πρόγραμμα των αρθρωτών θεματικών εν συντομία είναι το παρακάτω:

Παρασκευή, 2/4/2021, 20:00, Η μισθωτή εργασία & η πρόκληση της Κοιν. Οικονομίας

Σάββατο, 3/4/2021, 11:00,Η συνεταιριστική λύση σε κοινωνικο-οικονομικές κρίσεις.

Σάββατο,13:00,Τηλε-εργασία – Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνική Οικονομία

Σάββατο, 15:00, Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι, Κοιν. Οικονομία & Τοπ. Αυτοδιοίκηση

Σάββατο,17:00, Αγροδιατροφή, τοπική αυτάρκεια & Κοινωνική Οικονομία

Σάββατο, 19:00, Υγεία – Πρόνοια- Αναπηρία στη  Κοινωνική Οικονομία.

Κυριακή, 4//4/2021, 12:00, Πράσινη Οικονομία, Επιχειρηματικότητα, Ενεργ. Κοινότητες

Κυριακή, 4/4/2021, 14:00, Πολιτιστική Δημιουργία, Ειδικός & Υπεύθυνος Τουρισμός

Κυριακή, 4//4/2021, 16.30, Πλατφόρμα Δικτύωσης Τρίτου Τομέα/Social Clusters

Κυριακή, 4//4/2021, 18:00, Ανοικτό Βήμα

Το καινοτόμο δημόσιο διαδικτυακό πολυσεμινάριο «Η συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στην ανάκαμψη» θέλει δωρεάν δήλωση συμμετοχής για να δώσει πρόσβαση. Πληρ: inmeko@otenet.gr, 2108813760 & peskonpo@gmail.com. Συμμετοχές: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsIp66f8N8Gfc6nTbbvMjqGhPx0cFUGsmoLYXdOVANHDe-fA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR2uT29TClz7m3PCoT9wxVKnwSf4BAYzFwEU7IgR8fxUqt1Mxugse-lc5wQ.

Το διαδικτυακό αρθρωτό σεμινάριο «Η συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στην ανάκαμψη», 2-4/4/2021 γίνεται στα πλαίσια του Προγράμματος «ΜΕΝΤΟΡΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» της ΠΕΣΚΟ, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας-ΙΝΜΕΚΟ και την συμβολή της πλατφόρμας «Συνεργατική Κοινωνία», η οποία συναντάται διαδικτυακά κάθε Δευτέρα, 20.00, και είναι ανοιχτή σε φορείς Κοινωνικής Οικονομίας, σε πολίτες και σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Οι ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ (Τρίτη, 20.00) έχουν ήδη συζητήσει τις Αγορές Αγροτών, έχουν ήδη συζητήσει την Αγροτική Γυναικεία επιχειρηματικότητα (9/3/2021), έχουν ήδη συζητήσει για τα Επισκέψιμα Αγροκτήματα, έχουν ήδη συζητήσει για τους αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ενώ ως μια προσεμιναριακή συζήτηση οι ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ από τις Γυναίκες της Υπαίθρου με πρόσκληση της κας Μάγδας Κοντογιάννη (6932094231), κτηνοτρόφου, από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής θα συναντηθούν σε δημόσια διαδικτυακή συζήτηση την Τρίτη, 23 Μαρ 2021, στις 20.00, για να συζητήσουν για τον Αγροτουρισμό, με συντονιστή τον κ Δημ. Μιχαηλίδη.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, Αγρονέα