Ανοιχτά Προγράμματα Ενίσχυσης Επενδύσεων και Δράσεων σχετικών με τη Κοινωνική Οικονομία

ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ

Τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00, άρχισε  η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο:

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες».

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5231

ΛΟΙΠΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=71&cs=

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων (ESIF ERDF Guarantee Fund). Λειτουργεί μέσω συμβεβλημένων τραπεζών.

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=75&cs=

ΟΑΕΔ Έκδοση πρόσκλησης ΑΝΑΔ59 προς τον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα “Προεργασία”

https://empedu.gov.gr/wp-content/uploads/2021/03/ANAD59_OAED.pdf

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Αναμένονται προσκλήσεις  όλων των καθεστώτων 2021

ΠΑΑ – Προδημοσίευση για την 3η πρόσκληση για Εγκατάσταση Νέων Αγροτών

https://pepna.gr/sites/default/files/news/PRODIMOSIEYSI_NEON_AGROTON.pdf

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»

https://www.pepattikis.gr/wp-content/uploads/2021/05/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82-Athens-Business-Green-Toolkit_6%CE%95%CE%97%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9D-2%CE%9F9-1.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤΤ133 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 02 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας Αττικής»

https://www.pepattikis.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%91%CE%A4%CE%A4133_%CE%A84%CE%A377%CE%9B7-%CE%A92%CE%9A.pdf

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα»

http://dytikiellada.gr/wp-content/uploads/2021/05/20210506-2153-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97-%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9F.pdf

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

«Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων»

http://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2021/04/%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A7%CE%A5%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D.pdf

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ενίσχυση Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας στο πλαίσιο του ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

https://www.pepba.gr/wp-content/uploads/2021/01/%CE%A9%CE%914%CE%997%CE%9B%CE%A9-%CE%9F%CE%A17.pdf

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με πρακτική άσκηση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, που οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

https://www.pepba.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%A91%CE%93%CE%A67%CE%9B%CE%A9-90%CE%A0.pdf

Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας κτλ για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων

https://www.pepba.gr/wp-content/uploads/2021/03/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7_8v_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9_%CE%A9%CE%A66%CE%9D7%CE%9B%CE%A9-%CE%A3%CE%9A%CE%96.pdf

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

https://pepna.gr/sites/default/files/calls/A_1285_22042021Prosklisi_KALO_PNA.pdf

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023

https://pepna.gr/sites/default/files/calls/A_1708_07052021EkpaidYpost2021_-2022.pdf

Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

https://pepna.gr/sites/default/files/calls/A_1411_16042021_ProsKatar3.pdf

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete

https://www.pepkritis.gr/wp-content/uploads/2021/03/prosklisi_EKT-35.pdf

Δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

http://www.pepkritis.gr/wp-content/uploads/2020/10/prosklisi_6.a.he_.2_ada.pdf