“Απόθ-αιμα” Άτυπο κίνημα εθελοντικών δράσεων αιμοδοσίας

Διοργάνωση δράσεων εθελοντικής αιμοδοσίας

Email: apothaimacommunity@gmail.com | Τηλέφωνο: 6977571207