“ΕΝΕΡΓΩ” (FiveAct) – Κοιν.Σ.Επ. δράσεων ιατρικού, μηχανολογικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού, περιβαλλοντικού κι εμπορικού χαρακτήρα

Ομοιοπαθητική, Φυτοθεραπεία, Βελονισμός, Επαγγελματική Επιμέλεια και Επεξεργασία Αγγλικών Κειμένων – IELTS, – Διαδικτυακή Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας σε Μαθητές και Ενήλικες σε Όλο τον Κόσμο, Μελέτες & Εφαρμογές Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, Θαλάσσιος Τουρισμός, Ένδυση

Website: https://fiveact.com.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/FiveAct

Instagram: https://www.instagram.com/energofiveact/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/five-act-0194341b7/

Η «ΕΝΕΡΓΩ» (FiveAct) είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, βασισμένη στην συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και την ενεργή προσωπική προσφορά και εργασία.

Η χρησιμοποίηση των κερδών της, αποσκοπεί στην ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών της.

Το πεδίο δραστηριοτήτων της, περιλαμβάνει ένα μεγάλο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο, όπου τα εξειδικευμένα μέλη της, είναι πρώτα απ’ όλα φίλοι. Συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους, (αλλά και με τον οποιοδήποτε), για την προαγωγή των στόχων της – εταιρικής και κοινωνικής ωφέλειας – και την εξασφάλιση δημιουργικής και αποδοτικής εργασίας. Με εξειδικευμένες γνώσεις, εμπειρία, συνέπεια και πίστη στις δυνάμεις της. Οι δραστηριότητές της απλώνονται σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειών κι εργασιών, όπως ιατρικού, μηχανολογικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού, περιβαλλοντικού κι εμπορικού χαρακτήρα.

Email: info@fiveact.com.gr | Τηλέφωνο: 6972092649