“Επανεκκίνησις” Εκπαιδευτικές Δράσεις Κοιν.Σ.Επ

Επισκευή μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών και δωρεά σε σχολεία όλης της χώρας, εκπαίδευση τεχνικών Η/Υ

Website: https://epanekkinisis.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/epanekkinisis.gr

Το 2015 ξεκίνησε η “ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.ΣΕΠ”  με Α.Γε.Μ.Κ.Ο:000113503011, εμπνευσμένη από αντίστοιχες δράσεις στο εξωτερικό.
O σκοπός της είναι:

  • Η παραλαβή υπό τη μορφή δωρεών μεταχειρισμένων laptop (σε λειτουργική ή μη κατάσταση) από εταιρείες και ιδιώτες.
  • Μετά από έλεγχο και επισκευή, όπου αυτό απαιτείται, από εθελοντές της δράσης, δωρίζονται σε σχολεία όλη της χώρας.

Στόχοι της δράσης είναι : 

  • H καταπολέμηση του τεχνολογικού αναλφαβητισμού
  • H  κοινωνική ανακύκλωση υπολογιστών 
  • Η  ευκαιρία για απόκτηση προϋπηρεσίας/εργασιακής εμπειρίας σε άνεργους και αποφοίτους σχολών πληροφορικής.

Μέχρι τώρα, η “Επανεκκίνησις” έχει δωρίσει πάνω από 250 υπολογιστές και εξαρτήματα σε δημοτικά σχολεία, ωφελώντας πάνω από 3.000 μαθητές, ενώ παράλληλα προσέφερε σε νέους τεχνικούς Η/Υ τη δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης στο ειδικά διαμορφωμένο σύγχρονο εργαστήριο.

Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΙΣ, βασιζόμενη στην ιδέα του crowdsourcing , έχει ως κύριο στόχο να συγκεντρώσει παλιούς φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στη συνέχεια με την βοήθεια εθελοντών μας να τους επιδιορθώσει, προκειμένου να τους προμηθεύσει σε μαθητές δημοτικών και γυμνασίων σε ολόκληρη τη χώρα. Για το λόγο αυτό, αναζητά ΔΩΡΕΕΣ είτε από εταιρείες είτε από ιδιωτική πρωτοβουλία για να προωθήσει τη μετάδοση της τεχνολογίας στους μαθητές και παράλληλα να τους γνωστοποιήσει όλα τα πλεονεκτήματα που παρέχει η σύγχρονη γνώση αυτής και του διαδικτύου ( πέραν της κοινωνικής δικτύωσης, των παιχνιδιών και των βίντεο) .

Email: info@epanekkinisis.gr | Τηλέφωνο: 2155004161