Ευρωπαϊκοί θεσμοί Κοινωνικής Οικονομίας

Επισκέψεις στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2018-2019
(ενημερωτική έκθεση)

Η διοργάνωση ακροάσεων, κατόπιν πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ, αποσκοπούσε στη συνάντηση με την κοινωνία των πολιτών υπό την ευρύτερη έννοιά της, ώστε να αξιολογηθεί η γνώση και η συμμετοχή της στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου . Ήταν εποικοδομητική και χρήσιμη διότι επέτρεψε στην ΕΟΚΕ να δημιουργήσει άμεσο δεσμό με όλες τις συνιστώσες της κοινωνίας των πολιτών των χωρών στις οποίες πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις. Αποκάλυψε ένα σημαντικό αίτημα της κοινωνίας των πολιτών για ενημέρωση. Πάντως, ο προσανατολισμός του εγχειρήματος ήταν πιο πολιτικός.