«Έξυπνες Πόλεις» κοινωνικής συμμετοχής και επιχειρηματικότητας

Θέμα:  Στρατηγικό Σχέδιο Συμβουλευτικής και Εφαρμογών ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ με Τοπικές Κοινωνικές Συμπράξεις για ΟΤΑ και φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Η Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας – Π.Ε.Σ.Κ.Ο. και οι συμβουλευτικοί φορείς ΙΝΜΕΚΟ ΑΜΚΕ και η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 ΑΜΚΕ οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι και έμπειροι φορείς για τους θεσμούς και εφαρμογές της Κοινωνικής Οικονομίας (Κ.Ο.), έχοντας ως βάση το Στρατηγικό Σχέδιασμό Συμβουλευτικής και Εφαρμογών ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ υποστηρίζουν με τεχνογνωσία μια σειρά από Δήμους στην αξιοποίηση υλικών και ενεργοποίηση ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Πρόκειται για τους φορείς που διοργάνωσαν τον Ιούνιο του 2016 το πρώτο πανελλήνιο ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ για την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία με συμμετοχή 600 περίπου εκπροσώπων φορέων της Κ.Ο., καθώς και το επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» στους Δήμους Λάρισας, Ερυμάνθου (με τη συμμετοχή της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Αγιάς Θεσσαλίας). Αντίστοιχες ημερίδες έχουν γίνει στην Τρίπολη, Χαλκίδα και Δήμο Ευρώτα, ενώ έχουν προγραμματιστεί επίσης άμεσα ανάλογες επιμορφωτικές εκδηλώσεις για το Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Δήμο Ήλιδας.

Το σημαντικότερο έργο που έχει διαμορφώσει  η Σύμπραξη Συμβουλευτικής για την Κοινωνική Οικονομία είναι το Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής της Κοινωνικής Οικονομίας σε Τοπικές Κοινωνίες με την Σύμπραξη των Δήμων, το οποίο προβλέπει όλη την διαδικασία ανάδειξης και οργάνωσης, σε τοπικό επίπεδο, τόσο των διαθέσιμων πόρων, όσο και του Κοινωνικού Κεφαλαίου και του Επιχειρηματικού Υποκειμένου που θα αξιοποιήσει και υλοποιήσει το Στρατηγικό Σχεδιασμό.

Στο πλαίσιο αυτό η σύμπραξή μας προτείνει συνεργασία με τους Δήμους, ώστε να αναλάβει την εκπόνηση και αξιοποίηση/υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου, διεκπεραιώνοντας όλες τις διαδικασίες/ εργασίες/ ενέργειες που αναφέρονται στην μεθοδολογία.

ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

«Έξυπνες Πόλεις Κοινωνικής Συμμετοχής και Επιχειρηματικότητας»

Ο εκσυγχρονισμός και αποτελεσματικότητα των ΟΤΑ στην εποχή μας, σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία για μια σειρά από αντικειμενικούς λόγους, περνάει μέσα από τους θεσμούς και εφαρμογές κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Οι χώρες και οι ΟΤΑ που επενδύουν θεσμικά και πρακτικά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα μειώνουν το  λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την κοινωνική  ωφέλεια για τους πολίτες. 

Το κλειδί της καινοτομίας για τις «Έξυπνες Πόλεις» άλλωστε δεν είναι μόνο ΟΙ νέες προηγμένες τεχνολογίες, αλλά αυτές που που προωθούν ταυτόχρονα τις θεσμικές και οργανωτικές καινοτομίες εξασφαλίζοντας την συμμετοχικότητα και δημιουργικότητα του Πολίτη στην τοπική δημοκρατία και την κοινωνική οικονομία, ενεργοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων υλικών και ανθρώπινων πόρων.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ανεργία που πλήττει σήμερα αναμφίβολα τις κοινωνίες είναι ταυτόχρονα αίτιο και αποτέλεσμα μιας  αναχρονιστικής αντίληψης στη διαχείριση των πόρων στη διοίκηση που καθιστά μεγάλο μέρος από αυτούς ανενεργούς.

Το Στρατηγικό Σχέδιο διαπνέεται από την αντίληψη για τις «Έξυπνες Πόλεις»  με την κινητοποίηση των ανθρώπινων πόρων μέσω της Κοινωνικής Συμμετοχής και Επιχειρηματικότητας.

Έτσι το Στρατηγικό Σχέδιο Συμβουλευτικής είναι αναγκαίο για την ανασύνθεση των πόρων με στόχο την επένδυση στο κοινωνικό κεφάλαιο και της σύζευξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας  με τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Το προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής της Κοινωνικής Οικονομίας  μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από  τις Τοπικές Κοινωνικές Σύμπραξεις των Δήμων με τους φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αξιοποιώντας το νέο νόμο για την κοινωνική οικονομία 4430/16 και ειδικότερα για τις τοπικές ενώσεις.

Με αυτά τα δεδομένα το Σχέδιο περιλαμβάνει όλη την διαδικασία ανάδειξης και οργάνωσης, σε τοπικό επίπεδο, τόσο των διαθέσιμων πόρων, όσο και του Κοινωνικού Κεφαλαίου για την συγκρότηση Επιχειρηματικού Υποκειμένου που θα αξιοποιήσει και υλοποιήσει το Στρατηγικό Σχεδιασμό κοινωνικής επιχειρηματικότητας κι αυτό είναι  προαπαιτούμενο της επιτυχίας στην εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου. 

Η μεθοδολογία εκπόνησης και αξιοποίησης/υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου, η οποία έχει αναπτυχθεί από την Σύμπραξή μας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

∙         Αξιολόγηση υφισταμένων μελετών, καταγραφών κτλ σχετικά με ανενεργούς υλικούς πόρους του Δήμου και με τη δυναμική των οργανώσεων των Κοινωνίας των Πολιτών σε σχέση με την Κ.Ο.  και συμπλήρωσή τους με έρευνες πεδίου, όπου απαιτούνται, συγκεκριμένα για τους σκοπούς του ως άνω Στρατηγικού Σχεδίου

∙         Διοργάνωση των απαραίτητων ημερίδων και συναντήσεων εργασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης με εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών.

∙         Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε πρώτη φάση προς όλους τους φορείς και συλλογικότητες του Δήμου να καταθέσουν ιδέες και προτάσεις για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

∙         Αξιολόγηση και επιλογή βιώσιμων επιχειρηματιών προτάσεων που μπορούν να τεθούν σε διαγωνιστική διαδικασία επιλογής με κατάθεση επιχειρηματικών σχεδίων.

∙         Οργανωτικό μοντέλο διαμόρφωσης κοινωνικού επιχειρηματικού υποκειμένου για την οργάνωση και λειτουργία Συνεταιρισμών Εργαζομένων και ΚΟΙΝΣΕΠ (σύμφωνα με τον νέο νόμο 4430/2016 για την Κ.Ο.) στα ακόλουθα π.χ. αντικείμενα:

✔  ΚΟΙΝΣΕΠ  και συνεταιρισμοί εργαζομένων 

✔  στην Καθαριότητα, 

✔  Ανακύκλωση, 

✔  Διαχείριση πρασίνου κ.ά.

✔  Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί και Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί, 

✔  Κοινωνικά αγροκτήματα με Διαχείριση πρασίνου κ.ά.

✔  Κέντρα δημιουργικής Απασχόλησης Νέων- με συμπράξεις σε κοινούς χώρους 

✔  Θεματικά πάρκα.

Για όλες τις παραπάνω δράσεις και θεματικές προτείνεται σχεδιασμός και δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου.

Οφέλη και προστιθέμενη αξία (στο επίπεδο των Τοπικών Κοινωνιών) χωρίς να απαιτούνται πρόσθετοι οικονομικοί πόροι:

✔  Εξοικονόμηση/Αξιοποίηση Πόρων

✔  Αύξηση της Απασχολησιμότητας 

✔  Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας.

✔  Μειωμένο κόστος ανά μονάδα προσφερόμενης κοινωνικής υπηρεσίας.

✔  Αυξημένες παροχές υπηρεσιών στην τοπική κοινωνία με την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των ανενεργών διαθέσιμων υλικών πόρων.

✔  Αυξημένη απόδοση των εργασιακών πόρων από τους συνεταιρισμούς εργαζομένων.

✔  Αυξημένη κοινωνική ευθύνη με το νέο μείγμα εργασιακών σχέσεων.

✔  Ενίσχυση των κοινωνικών δομών των Δήμων μέσω της κοινωνικής ενσωμάτωσης σε κοινωφελείς δράσεις των Δήμων.

✔  Ανάπτυξη της πολιτιστικής συμμετοχής και της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας .

✔  Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο περιβάλλον και πολιτισμό.

✔  Δημιουργία υλικής βάσης για την ανάπτυξη της συμμετοχικής Δημοκρατίας στους δήμους που θέλουν να αναπτύξουν την θεσμική και κοινωνική καινοτομία π.χ.  Έξυπνες Πόλεις Ενεργειακούς συνεταιρισμούς  κτλ.

Για την επικοινωνία

Βασίλης Τακτικός

Ε. Σπινθάκης 

τηλ.2108813761

mail: inmeko@otenet.gr