Η Κοινωνία των Πολιτών οργανώνεται

Κάθε Δευτέρα, στις 20.00, η «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» συζητά δημόσια διαδικτυακά θέματα που συνεπιλέγουν οι συμμετέχοντες συμπολίτες από προηγούμενες συναντήσεις.

Του Δημήτρη Μιχαηλίδη

Την Δευτέρα, 10 Μαΐ 2021, στις 20.00, η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ με την υποστήριξη της ΠΕΣΚΟ και του ΙΝΜΕΚΟ συζητούν δημόσια διαδικτυακά στο https://us02web.zoom.us/j/83393509410?pwd=ZldnbFR5cklzWUp4VHpNUGVpOE1WQT09 για τον Εθελοντισμό.

Δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση μέσω Facebook εδώ

Όποιοι έχουν πρόθεση να συνεισφέρουν στην κοινωνική ζύμωση, και όχι απλά να «εισπράξουν» γνώσεις και εμπειρίες από άλλους, ως «ξένα σώματα», όσοι θέλουν να εισφέρουν σε γνώσεις και εμπειρίες, χωρίς ανταλλάγματα, μπορούν να συμμετέχουν.

Την ανοικτή δημόσια συζήτηση μπορεί όποιος θέλει να την παρακολουθήσει ελεύθερα στο facebook στο προφίλ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΣΥΜΠΡΆΞΕΩΝ ΚΟ» και να υποβάλλει ερωτήσεις και προτάσεις.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για την προσφορά του εθελοντισμού στους θεσμούς αλληλεγγύης και στην Κοινωνική Οικονομία. Θα συζητηθούν οι μορφές και τρόποι εθελοντισμού στη κοινωνική δράση, την επιμόρφωση και το πολιτισμό, η σχέση του εθελοντισμού με το Κοινωνικό Κεφάλαιο και τα κίνητρα και οφέλη του εθελοντή (πρακτικά, ηθικά κ.α.).

Η έννοια του «εθελοντή» προσδιορίζεται από τα κύρια χαρακτηριστικά του, δηλαδή την ανιδιοτέλεια, την κοινωνική προσφορά και την ελευθερία βούλησης. Έτσι ο εθελοντισμός σχετίζεται με την εργασία που παρέχεται δωρεάν (χωρίς χρηματικές απολαβές) και έχει θετικές κοινωνικές εκροές για ομάδες, κοινότητες, ή την κοινωνία γενικά. Η εθελοντική εργασία δεν προκύπτει από ρητή εξαναγκαστική εντολή από εργοδότη ή το κράτος, ενώ κατευθύνεται προς τρίτους και όχι προς συγγενικά και φιλικά πρόσωπα ή ανάλογα κοινωνικά δίκτυα που μετέχει ο εθελοντής, όπου αναμένεται ανταπόδοση των δωρεάν υπηρεσιών. Η εθελοντική εργασία είναι δυνατόν να παρέχεται ατομικά ή οργανωμένα. (Σεπ 2010, kemel.gr).

Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ είναι ο διακριτικός τίτλος της κινηματικής οργάνωσης της Κοινωνίας των Πολιτών. Κίνημα είναι μια μη νομική μορφή, που έχει μια διακήρυξη και συνυπογράφεται από πολίτες, αλλά δεν είναι νομικό πρόσωπο.

Αντικείμενό της «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» είναι η Κοινωνική Οικονομία (Συνεταιρισμοί, Ιδρύματα, Αλληλόχρεα Κεφάλαια & Ηθικές Τράπεζες). Όλη η Κοινωνική Οικονομία όπως αυτοπροσδιορίζεται από την ICA-International Cooperatives Aliens (Διεθνή Συμμαχία Συνεταιριστών) και το ILO-International Labor Organization (Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, του ΟΗΕ).

Η λεγόμενη Κ.ΑΛ.Ο. ή ΚΑλΟ (Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία) είναι μια μορφή πολιτικής διαστροφής που αναπτύχθηκε ως υβρίδιο στην Λατ. Αμερική και υιοθετήθηκε από τις αριστερόστροφες πολιτικές ομάδες για να προσεταιρισθεί λαϊκές μάζες πολιτικά. Σαν τέτοια, η ΚΑΛΟ, ήλθε στην Ελλάδα, φορεμένη «από τα πάνω», από πολιτικές ελίτ, αποπροσανατολίζοντας, αλλοιώνοντας, διαστρέφοντας και αποδυναμώνοντας την Κοινωνική Οικονομία, χωρίς την συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών.

Ρυθμιστής των ΠΑΝΤΩΝ στην κοινωνία των ανθρώπων ΠΡΕΠΕΙ να είναι οι άνθρωποι και η Κοινωνία των Πολιτών.

Οι συζητήσεις της Δευτέρας προσπαθούν να επαναφέρουν την «εξουσία», τουλάχιστον των αποφάσεων, στους πολίτες και την Κοινωνία των Πολιτών, μακριά από τις εξουσίες του κράτους (Δήμοι, περιφέρειες, Υπουργεία, Οργανισμοί), και μακριά από τις εξουσίες της αγοράς (τράπεζες, εταιρείες, χορηγίες, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, και βέβαια εταιρείες είναι και οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες-ΑΜΚΕ)

Την «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ», όταν χρειάζεται νομική τακτοποίηση καλύπτει η ΠΕΣΚΟ-Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας. Στα θέματα ιδεολογικής ζύμωσης βοηθά το ΙΝΜΕΚΟ-Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας, ενώ επαρκή τεκμηρίωση προσφέρει σε όλους το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΚΑΠΑ).

Η Κοινωνία των Πολιτών ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ή να ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ από το ΚΡΑΤΟΣ ή την ΑΓΟΡΑ. Η Κοινωνία των Πολιτών ελέγχει και προσδιορίζει ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ μέσα στην Κοινωνία των ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

Μάλιστα προβλέφθηκε από τους ιδρυτές των τότε Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ξεχωριστή γενναία χρηματοδότηση της Κοινωνίας των Πολιτών. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ ή SF.

Απλά στην Ελλάδα, με οριακές ερμηνείες και νόθους ορισμούς υφαρπάζονται οι πόροι του ΕΚΤ από το κράτος ή από τις εταιρείες και καταντούν οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών να αναζητούν χρηματοδοτήσεις είτε από την ΕΚΕ των εταιρειών της αγοράς, είτε από προγράμματα των δομών του κράτους, αποδεχόμενες έλεγχο από το κράτος, και όχι ΜΟΝΟ από τους πολίτες, τους μόνους που μπορούν να ελέγχουν. Μάλιστα οι πολιτικοί αξιοποιούν, πολλές φορές κατά τις προεκλογικές περιόδους, τις κρατικές χρηματοδοτήσεις ή δυνατότητες, για να υποσχεθούν επιλεκτικά προνόμια και να υφαρπάξουν την περιστασιακά εκδηλωνόμενη εξουσία …

Στις συζητήσεις της Δευτέρας, στις 20.00, όλοι είναι σεβαστοί διότι είναι άνθρωποι, και μετέχουν ως πολίτες, χωρίς καπέλα και ιεραρχικούς τίτλους, ότι και αν κάνουν ή έκαναν. Η ελαχίστη απαίτηση είναι η συμμετοχική προσφορά όλων, και να μην μετέχουν μερικοί απλά και μόνο για να «κλέβουν» ιδέες και προστάσεις, αφού ζυμωθούν επαρκώς.

Η κοινωνική αυτή ζύμωση, κάθε Δευτέρα, στις 20.00, αυξάνει την εμπιστοσύνη και την διάθεση για αλληλοβοήθεια. Δηλαδή αυξάνει το Κοινωνικό Κεφάλαιο, που είναι απαραίτητο για να γίνει οιασδήποτε μορφής δράση, εθελοντική, επιχειρηματική, οικονομική κλπ. Και όταν το Κοινωνικό Κεφάλαιο είναι επαρκές, μπορεί να δημιουργηθούν, ως spin off, φυγόκεντρα, διάφορες συσσωματώσεις, διάφορες δραστηριότητες, διάφορες επιχειρήσεις, διάφοροι σύλλογοι, διάφορες task force, διάφορες Ομάδες Δράσης.

Πρόκειται για μια «ομότιμη συμμετοχή», μια «ομότιμη δράση», μια «ομότιμη παραγωγή» και αν μπορεί να διαμορφώσει σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων (πάντα ισότιμες) θα μπορούσε να προκύψουν «συνεργατικές πλατφόρμες».

Και αυτή η «ομοτιμία» (δημοκρατία?) πρέπει να βγαίνει και στην συζήτηση, χωρίς ιδεολογικούς ιμπεριαλισμούς, με σεβασμό στην άποψη κάθε ενός, με θέληση για συμμετοχή, με ελεύθερη προσφορά από κάθε έναν, με αποκλεισμό «ιδιωτικοποίησης» των κοινών που δημιουργούνται στην ζύμωση.

Την Δευτέρα10 Μαΐ 2021, στις 20.00, συζητάμε για τον ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ στο https://us02web.zoom.us/j/83393509410?pwd=ZldnbFR5cklzWUp4VHpNUGVpOE1WQT09.

Δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση μέσω Facebook εδώ

Πληρ: peskonpo@gmail.cominmeko@gmail.comsocial@coopsociety.gr και βέβαια στο facebook στο https://www.facebook.com/CoopSociety.gr