Μηνιαία ενημέρωση από τους Cooperatives Europe

Εδώ το newsletter https://h3hghizy5yrhskw3pcfzfw4via-b25orc35okxta-mailchi-mp.translate.goog/c1b89c127d48/monthly-report-new-project-kick-off-october-10288069?e=9967f37e6c

Ξεχωρίζουν τα θέματα:

Α. GECES Working Group on Clusters για τα  European Cluster Collaboration Platform.

Η ομάδα εργασίας συζήτησε επίσης σχετικά με μια στρατηγική σχετικά με τον τρόπο ενθάρρυνσης των ομάδων κοινωνικής οικονομίας για εγγραφή στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας clusters εδω https://clustercollaboration.eu/

Β. Χάρτης πορείας: Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κοινωνική οικονομία

Γ. Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Οικονομίας  26 – 27 Μαΐου 2021 | Ψηφιακή διάσκεψη από το Μάνχαϊμ

https://www.euses2020.eu

Εδω γίνονται προτασεις για την βελτιωση του Μανιφεστου που θα εκδοθεί:

https://g6auoqkka3zpppgl2ctkhxtaee-ac4c6men2g7xr2a-ec-europa-eu.translate.goog/eusurvey/runner/Mannheim-Manifesto-Open