Διαβούλευση για πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Στις 1/3/2021 ανακοινώθηκε από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η πρόθεση να προκηρυχθει πρόσκληση ενδιαφερομένων να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για Νέους Αγρότες. Η διαβούλευση (που είναι βαθιά δημοκρατική κατάκτηση) ανακοινώθηκε ότι για τους Νέους Αγρότες θα διαρκούσε μέχρι τις 15 Μαρ 2021.

Κατ’ αρχήν συγχαρητήρια για την πραγματική διαβούλευση, διότι είδαμε και διαβουλεύσεις που διήρκεσαν τρείς (3) ημέρες, και μάλιστα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή!

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής οργάνωσε δημόσια διαδικτυακή συζήτηση στις 10/3/2021, που αναμεταδιδόταν ταυτόχρονα στο facebook στο προφίλ «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και στο προφίλ «Skywalker-Εργασία στην Ελλάδα», καθώς και στο διαδίκτυο στο site www.vgainoumemprosta.skywalker.gr.

Στην δημόσια συζήτηση μετείχαν οι: Γιάννης Κοντογιάννης, Νίκος Δημόπουλος, Μάγδα Κοντογιάννη, Ανδρέας Μπέκας, Αθηνά Μιχαηλίδου, Κώστας Μαντζουράνης με συντονιστή τον Δημήτρη Μιχαηλίδη, ενώ την παρακολουθούσαν παράλληλα 23 συμμετέχοντες, την είδαν 2.395 θεατές εκείνη την ώρα και είχε 713 αλληλεπιδράσεις (δηλαδή σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις κλπ). Το video είναι στο https://www.facebook.com/Skywalker.gr/videos/485389972472721.

Από όσα ακούστηκαν προλάβαμε να σημειώσουμε:

 • Είναι θετικό ότι προτίθεται το Πρόγραμμα να προσφέρει 35.000€ σε κάθε νεοεισερχόμενο, νέο ηλικιακά αγρότη.
 • Είναι σωστό ότι ενισχύονται πρόσθετα με 2.500€ οι υποψήφιοι νέοι κτηνοτρόφοι. Θα ήταν σωστότερο να ήταν πολύ περισσότερα, ίσως επι πλέον 8.000€ ή ακόμα και 16.000€. Μην ξεχνάμε ότι δεν επιδοτούνται η απόκτηση ζωικού κεφαλαίου(που είναι αξιοσέβαστο ποσό), που όμως θεωρείται προαπαιτούμενο!!
 • Είναι ωραίο που προβλέπεται ότι πρέπει να μένουν στο ίδιο Δημοτικό διαμέρισμα. Θα ήταν ωραιότερο αν διέμεναν στην φάρμα …
 • Είναι δυσμενής διάκριση ότι ο νέος αστός επιχειρηματίας απλά κάνει αίτηση ως υπό ίδρυση , ενώ ο νέος αγρότης επιχειρηματίας πρέπει ήδη να ασκεί το επάγγελμα, να έχει ΟΣΔΕ και μάλιστα ήδη να παράγει συγκεκριμένη «Τυπική Απόδοση»!!
 • Δεν είναι σωστό να μην υπολογίζεται η πρόθεση πλήρους αξιοποίησης της επένδυσης, δεν είναι σωστό να μην υπολογίζεται η πρόθεση επίσπορης καλλιέργειας, δεν είναι σωστό να μην ενισχύεται η αγροδασική μορφή, ασχέτως της επιδότησης από την Ενιαία ενίσχυση και την δήλωση ΟΣΔΕ.
 • Θα ήταν καλύτερο να προβλέπεται και η πολυαπασχόληση στον νέο αγρότη. Ο αγροτικός χώρος ΔΕΝ είναι αποκλειστικά τόπος παραγωγής (όπως η βιομηχανία…), είναι και τόπος να ζεις, και η ζωή έχει πολλές εκφράσεις, και κούρεμα, και ξένες γλώσσες, και εστίαση, και καφενείο, και οδήγηση σχολικού, … και πολλά ακόμη.
 • Ίσως θα ήταν καλύτερο να προβλέπεται προαπαιτούμενο η παρακολούθηση συμβουλευτικής και ταχύρρυθμης εκπαίδευσης ή προϋπηρεσίας, όπως σχεδόν σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα που βλέπουμε στον ΟΑΕΔ.
 • Αξίζει να προσπαθήσουμε να βρεθεί τρόπος να μοριοδοτείται η συμμετοχή του αιτούντος σε τοπικές συλλογικότητες της Κοινωνίας των Πολιτών (Πολιτιστικός Σύλλογος, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Κτηνοτροφικός ή/& Γεωργικός Σύλλογος κλπ) ή/& σε τοπικά Δίκτυα & cluster, όπως Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας, Τοπική Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τοπικός Αγροτικός ή Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός, Τοπική Ομάδα Δράσης κλπ ή/& να συμμετέχει ήδη σε «Θερμοκοιτίδα Πειραματικών Αγροκτημάτων». Υπάρχει προϋπάρχουσα ισχύουσα εμπειρία, όπου οι χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις στο LEADER πριμοδοτούνταν όταν ο υποψήφιος επενδυτής «δήλωνε» την πρόθεση να συμμετέχει σε τοπικό δίκτυο ή ακόμα και στις λεγόμενες startup νεοφυείς επιχειρήσεις όπου η συμμετοχή σε θερμοκοιτίδες είναι ισχυρό προσόν.
 • Εάν είναι σημαντική η συμμετοχή σε σεμινάρια, σε ημερίδες και σε συνέδρια, ή/& σε επιτροπές οργάνωσης εκδηλώσεων για την πρόσληψη, την επαγγελματική άνοδο και πρόοδο σε όλα τα αστικά επαγγέλματα, μήπως θα έπρεπε να προβλεφθεί η μοριοδότηση του νέου αγρότη ανάλογα με τις ώρες ενασχόλησης σε ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια?
 • Η μακροχρόνια δέσμευση παραμονής στο επάγγελμα είναι θετική. Γιατί όμως δεν ισχύει το ίδιο και για τα αστικά επαγγέλματα? Γιατί αυτή η δυσμενής διαφοροποίηση?
 • Και εάν αναγνωρίζεται κάποιας μορφής διαφοροποίηση στα αγροτικά επαγγέλματα, σε σχέση με τα αστικά, γιατί δεν αναγνωρίζεται ότι η μονάδα εργασίας στον αγροτικό χώρο είναι η οικογένεια και όχι το άτομο? Μήπως θα έπρεπε να γίνονται δεκτές αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα νέων αγροτών μόνο από ζευγάρια? Ή έστω να μοριοδοτούνται ισχυρά τα ζευγάρια νέων, όταν αιτούνται ένταξη στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών? Ίσως και με το υπερδιπλάσιο της ανακοινωθείσας ενίσχυσης.
 • Πώς θα μπορούσε να προβλεφθεί η μοριοδότηση δέσμευσης για καλλιέργεια ντόπιων ποικιλιών φυτών ή η εκτροφή αυτόχθονων φυλών ζώων, καθώς και παραδοσιακών μορφών εκμεταλλεύσεων, όπου θα ενσωματώνεται η άυλη κληρονομία μας? Και πού βρίσκεται η δυνατότητα προσφορά; υπηρεσιών τουρισμού από αγρότες (αγροτουρισμός)? Γιατί τον «θάβουν»?
 • Πρέπει να αξιολογούνται όλες οι προτάσεις ως «Αγροτικές εκμεταλλεύσεις», δηλ. να μην διασπώνται σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές, είναι ενιαία δομή.
 • Η τμηματοποίηση της αγροτικής παραγωγής με επιδότηση μόνο της πολλαπλασιαστικής εργασίας (καλλιέργεια φυτών ή εκτροφή ζώων) εκφυλίζει τα αγροτικά επαγγέλματα σε «ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ» ΜΟΝΟ. Θα έπρεπε να προσβλέπει στην καθετοποιημένη διαδικασία με προσφορά τελικών τροφίμων και παροχή υπηρεσιών, άρα να περιλαμβάνει στην καταρχήν μοριοδότηση και την οικοτεχνική μεταποίηση, και την ενσωμάτωσης της άυλης κληρονομιάς και του αγροτουρισμού.
 • Είναι απαράδεκτη η αλλοίωση του «αγρότη» με εταιρείες αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Δεν θεωρείται καλή ιδέα την εμπλοκή νομικών προσώπων στην «ηλικιακή βελτίωση» του προφίλ των αγροτών. Η φύση δεν αντέχει νεοφυείς επιχειρήσεις, ΜΟΝΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ του περιβάλλοντος.
 • Πρέπει να προβλεφθεί η συμμετοχή των οργανώσεων των επαγγελματιών αγροτών στις Επιτροπές αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψήφιων Νέων Αγροτών σε κάθε Περιφέρεια. Ξαναέγινε, υπάρχει εμπειρία.

Επισημάνθηκε η απουσία από τις επιτροπές εργασίας του ΥπΑΑΤ αγροτών, ενώ ακούστηκε ότι η απόσταση των γραφείων του ΥπΑΑΤ από την πραγματική αγροτική ζωή είναι τεράστια, και ίσως για αυτό υπάρχει τέτοιο χάσμα συναντίληψης.

Η στρατηγική έλλειψη αγροτικών σχολείων είναι απαράδεκτη. Η ανυπαρξία αγροτικών συμβούλων και γεωργικών εφαρμογών αποστεώνουν κάθε προσπάθεια με προοπτική στον αγροτικό τομέα. Η χρηματοδοτούμενη εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα ΠΡΕΠΕΙ να οδηγείται από τους αγρότες.

Τα τραγικά ιστορικά δικαιώματα «σκοτώνουν» κάθε προοπτική στους νέους αγρότες. Φαίνεται ότι όσο πιο κεντρικά αποφασίζονται κάποια πράγματα, τόσο πιο πολύπλοκα γίνονται και απωθητικά για τους αγρότες.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα