ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η κοινωνική οικονομία στη προσφορά και ζήτηση εργασίας

Ο τρίτος πυλώνας της κοινωνικής οικονομίας δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ                               

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   

Συνέντευξη κ. Λύτρα

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  

Ο ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

O ΤΟΜΕΑΣ   ΤΗΣ  ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ