Δημήτρης Μιχαηλίδης: Συνεταιρισμοί, Συνεταιριστικές Τράπεζες, Ινδία

Στις 22/8/2019 συνεδρίασε στην Αθήνα ομάδα σαράντα τεσσάρων (44) Συνεταιριστών από την ηγεσία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Τραπεζών της Ινδίας (National Federation of State Cooperative Banks).

Οι επικεφαλείς της Ομοσπονδίας κάνουν το ετήσιο συνέδριό τους κάθε χρόνο σε άλλη χώρα. Έτσι πέρυσι βρέθηκαν στην Βουδαπέστη, πρόπερσι στην Σουηδία κλπ. Το θέμα του φετινού σεμιναρίου-συνεδρίου ήταν «Fraud monitoring system in financial cooperatives, as part of supervision and regulation, 21-24 Aug 2019- Σύστημα παρακολούθησης της απάτης στους οικονομικούς συνεταιρισμούς, ως τμήμα της εποπτείας και των ρυθμίσεων».

Αξίζει να επισημάνουμε ότι η Κοινωνική Οικονομία (και όχι το παράγωγο «Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία) ένας σημαντικός οικονομικός παράγοντας στην σύγχρονη Ινδία των 1.386.000.000 ανθρώπων (Κίνα-1.339, ΗΠΑ-336, με την Ελλάδα-10 πληθυσμιακά στην 85η θέση από 243).

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστών Τραπεζών Ινδίας (National Federation of State Cooperative Banks-NFSCB) είναι το συντονιστικό όργανο των τριάντα δύο (32) «State Banks» από όλη την Ινδία, οι οποίες εκπροσωπούν τις 370 Συνεταιριστικές Τράπεζες των Περιοχών, και οι οποίες με την σειρά τους συντονίζουν 99.000 τοπικές Συνεταιριστικές Τράπεζες σε όλη την Ιδία …

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες της NFSCB έχουν περίπου 500.000 μέλη-συνεταιριστές και με τις δραστηριότητές τους καλύπτουν το 6% του συνολικού ύψους των πιστώσεων σε όλη την Ινδία. Βέβαια η NFSCB δίνει δάνεια μόνο προς αγρότες και αγροτικούς συνεταιρισμούς, τόσο για την αγροτική παραγωγή, όσο και την μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, όταν γίνεται από αγρότες.
Για τον αστικό χώρο δραστηριοποιείται η Ομοσπονδία Αστικών Συνεταιριστικών Τραπεζών & Πιστωτικών Συνεταιρισμών, η National Federation of Urban Cooperative Banks & Credit Societies-NAFCUB (!…). Παράλληλα δραστηριοποιούνται σε κάθε προϊόν ή λειτουργία Ομοσπονδίες σε Εθνικό επίπεδο, όπως Ομοσπονδία Βαμβακοκαλλιεργητών, Ομοσπονδία Αγροτικού Μάρκετινγκ (National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India-NAFED), Ομοσπονδία Καλλιεργητών Τζίνζερ κλπ.
Όλες οι Ομοσπονδίες συναντώνται στην Συνεταιριστική Συνομοσπονδία της Ινδίας με το σύνθημα «Οι Συνεργατικές-Συνεταιριστικές επιχειρήσεις οικοδομούν ένα καλύτερο κόσμο-Co-operative enterprises built a better world.
Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον κ Bhima Subrahmanyam (CEO-Managing Director της NFSCB) και από όσα καταλάβαμε, στην Ομοσπονδία τους έχουν μόνο 17 άτομα προσωπικό, και κύριο αντικείμενο τους είναι η έκδοση εγχειριδίων για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς (έχουν εκδώσει 400 τίτλους που μου τους έδειξε σε κατάλογο στο διαδίκτυο) και η εκπαίδευση όλων των εργαζομένων και συνεταιριστών, που τον πετυχαίνουν με εξωτερικές επιχειρήσεις εκπαίδευσης σε όλη την Ινδία. Πιθανόν η τεχνογνωσία τους στις συνεταιριστικές αγροτικές τράπεζες και στην υποστήριξη του αγροτικού τομέα να είναι ενδιαφέρουσα και για την Ελληνική σύγχρονη πραγματικότητα.
Συζητήσαμε και με την κα Τ. Lalmuanpuii (Chairwoman της Mizoram Cooperative Apex Bank) για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο … το τεράστιο ψηφιδωτό των θρησκειών και φυλών στην Ινδία. Η ίδια ενδιαφέρθηκε πολύ να επισκεφθεί στον ελεύθερο χρόνο της μνημεία χριστιανικά που αναφέρονται στην Βίβλο, καθ όσον η ίδια είναι χριστιανή.
Στο σεμινάριο (21-24/8/2019) μετείχαν πέντε (5) πρώην Υπουργοί (!) που είναι πρόεδροι Συνεταιριστικών τραπεζών σήμερα, ενώ ο πρόεδρος της NFSCB είναι και μέλος του Κοινοβουλίου της Ινδίας. Τα 1,386 δισεκατομμύρια Ινδών (μόνο 900.000.000 ψηφοφόροι) εξέλεξαν 543 συνολικά βουλευτές, πολύ πρόσφατα, στις 19/5/2019. Η Ινδία έχει Υπουργείο Συνεργατισμού.
Στο σεμινάριό της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστών Τραπεζών της Ινδίας, με φροντίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ Κ.Α.Π.Α. (Δίκτυο για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και την Περιφερειακή Ανάπτυξη) και των στελεχών του κ Λουκά Μπρέχα και Δημήτρη Μιχαηλίδη, οργανώθηκε η παρουσίαση κάποιων παραμέτρων του Συνεργατισμού στην Ελλάδα από τον κ Παναγιώτη Τουρναβίτη (Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας), τον κ Κωνσταντίνο Δούνα (Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος), τον κ Γιώργο Ανέστη (Νέα Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ, αγροτικά) και τον Δημήτρη Μιχαηλίδη (Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.).
Με την ευκαιρία ο κ Θάνος Κελμάγερ (Αγροτικός Ανθοπαραγωγικός Συνεταιρισμός Αθηνών-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ) πρόσφερε μια ένδειξη της τεράστιας βιοποικιλότητας σε αυτόχθονα φυτά και ανθοκομικά φυτά με ανθοδέσμες. Πιθανόν θα μπορούσε να δημιουργηθεί στην Ελλάδα HUB διανομής ανθέων για τα Βαλκάνια και τις γειτονικές χώρες με κάποιο σύγχρονο δημοπρατήριο.
Η κα Μάγδα Κοντογιάννη (Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής) και ο κ Κώστας Μαντζουράνης (ΚοινΣΕπ ΚΥΚΕΩΝ) πρόσφεραν στοχευόμενες ξεναγήσεις και γευσιγνωσίες με «ζυγούρι» μελών του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής (ακόμα και χωρίς γραφειοκρατικές αδειοδοτήσεις στάβλων) καθώς και μαρμάρινα (από καλλιτέχνη από Μενίδι με ελληνικό μάρμαρο) αντίγραφα από τον πολλών χιλιετιών Ελληνικό μοναδικό πολιτισμό. Οι Ινδοί ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για πρόβειο κρέας και κοτόπουλα, και συζητήθηκαν ευρέως εκτός προγράμματος.
Ξαναέγινε σαφές ότι «Συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών των μελών τους διαμέσου μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης». Οι συνεταιρισμοί αποτελούν ιδιοκτησίες των μελών τους και δημοκρατικά ελεγχόμενες οργανώσεις. Η διακυβέρνησή τους πρέπει να ανταποκρίνεται στους στόχους του συνεταιρισμού, να προστατεύει τα συμφέροντα των μελών και να τηρεί τον έλεγχο εκ μέρους των μελών. Οι συνεταιρισμοί είναι επίσης επιχειρήσεις που στηρίζονται σε αξίες, των οποίων η διακυβέρνηση και οι αρχές και πρακτικές διαχείρισης πρέπει να αντανακλούν και να διαφυλάσσουν τις αξίες τους.
Η λέξη «δημοκρατικά» τα τελευταία χρόνια δέχεται διαφορετικές ερμηνείες και πιο «ελαστικούς» προσδιορισμούς. Έτσι οι σύγχρονοι «προφήτες» της Κοινωνικής Οικονομίας αποδέχονται λανθασμένα ότι αντί στο σαφές «μία ψήφος για κάθε συμμετέχοντα στον συνεταιρισμό» μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό και μία ψήφος για κάθε μερίδα, αλλά και κάποιο μεγαλύτερο ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των μερίδων … Ακόμα έχει δημιουργηθεί και ολόκληρη «σχολή» που υποστηρίζεται από «περίεργα» κέντρα και υποστηρίζει τους Συνεταιρισμούς «νέου τύπου» ….
Επίσης αποδέχονται, λανθασμένα, ότι μπορεί ο συνεταιρισμός να μην εξυπηρετεί μόνο τα μέλη, αλλά να κάνει και συγκαλυμμένες εμπορικές πράξεις με τρίτους. Έτσι οι ΚοινΣΕπ που έγιναν για να εξασφαλίσουν δουλειά στα μέλη τους, αποδέχονται ότι μπορεί να προσλαμβάνουν τρίτους μέχρι 40% των εργαζομένων τους.
Έτσι αποδέχονται ότι οι Καταναλωτικοί συνεταιρισμοί που έγιναν για να εξασφαλίσουν καταναλωτικά αγαθά για τα μέλη τους μπορεί να πουλάνε προϊόντα και σε τρίτους, που φθάνει και μέχρι 70-75%, ή καιπολύ παραπάνω, του κύκλου εργασιών τους με τρίτους (μη μέλη). Σαν «συγκαλυμμένη» πολυμετοχική ΕΠΕ …
Έτσι αποδέχονται οι Αγροτικοί συνεταιρισμοί που έγιναν για να εξασφαλίσουν τιμή και προώθηση στην αγορά της αγροτικής παραγωγής των μελών τους, αγοράζουν και από τρίτους (μη μέλη) αγρότες και τα εμπορεύονται. Σαν «έμποροι» ….
Έτσι οι Συνεταιριστικές Τράπεζες κατάληξαν να δίνουν δάνεια και σε μη μέλη τους, ενώ δέχονται στην κεφαλαιουχική τους σύνθεση, και στο σύστημα λήψης αποφάσεων, και κεφάλαια από «επενδυτές» της ιδιωτικής οικονομικής …
Σε μερικούς από τους συνέδρους δόθηκε το βιβλίο «Σκέψεις για την Αγροτική Ανάπτυξη» του Δημήτρη Μιχαηλίδη (Έκδοση ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ), η παρουσίαση του οποίου στο ευρύ κοινό θα γίνει στην Αθήνα, στις 28 Σεπ 2019, στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στις 19.00, στα πλαίσια του EDUCATION Festival που οργανώνει το Skywalker, ανοικτό και ε για όλους.
Στην φωτό (από αριστερά) Δημήτρης Μιχαηλίδης (ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΠΑ), κ Παναγιώτης Τουρναβίτης (Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας), κ Κωνσταντίνος Δούνας (Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος), κ Bhima Subrahmanyam (CEO-Managing Director της NFSCB) και πίσω όρθιος ο κ Ramesh Goswami στο συνέδριο στην Αθήνα, 22-8-201