Κοινωνική οικονομία & «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης»

Post Views: 105 Του Βασίλη Τακτικού Σε όλο τον κόσμο η κοινωνική οικονομία προβάλλεται ως αναγκαία συνθήκη από τους διεθνείς οργανισμούς, για την αντιμετώπιση της

Read more

Κοινωνικό κεφάλαιο

Post Views: 149 Το Κοινωνικό Κεφάλαιο μπορεί να ορισθεί ως συσσώρευση συλλογικής γνώσης, οργανωτικής κουλτούρας, αλληλεγγύης, κοινής εμπιστοσύνης και δημιουργικής θεσμικής λειτουργίας. Τα κοινωνικά δίκτυα

Read more

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Post Views: 121 Η κοινωνική οικονομία στη προσφορά και ζήτηση εργασίας Ο τρίτος πυλώνας της κοινωνικής οικονομίας δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Read more

Επαναξιολογώντας την εργασία

Post Views: 205 Όταν μηχανικά και χημικά μέσα άρχισαν να υποκαθιστούν την ανθρώπινη εργασία στη γεωργική παραγωγή, εκατομμύρια άνθρωποι υποχρεώθηκαν να μεταναστεύσουν στις πόλεις και

Read more

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ «ΚΥΨΕΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ»

Post Views: 215 Το «ΙΝΜΕΚΟ» Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας με στόχο αξιοποίηση του  κοινωνικού κεφαλαίου των συλλογικοτήτων, προωθεί ένα εναλλακτικό μοντέλο παρέμβασης στην κοινωνική οικονομία

Read more

Θέσμιση της κοινωνικής οικονομίας

Post Views: 198 Η θέσμιση της κοινωνικής οικονομίας συμπίπτει με το μακρόπνοο σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κεφαλαίου της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Read more

Κοινωνικό κεφάλαιο

Post Views: 262 Το Κοινωνικό Κεφάλαιο μπορεί να ορισθεί ως συσσώρευση συλλογικής γνώσης οργανωτικής κουλτούρας, αλληλεγγύης, κοινής εμπιστοσύνης και δημιουργικής θεσμικής λειτουργίας και αναπτύσσει κοινωνικές

Read more

Οι Κοινωνικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις και ως εργαλείο Τοπικής Ανάπτυξης

Post Views: 217 Μία θεσμική καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα έρχεται να αλλάξει το σκηνικό που σχετίζεται με τη θέσπιση των περιφερειακών δομών υποστήριξης της

Read more

Η ανάπτυξης της Πράσινης Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Post Views: 201 ΟΡΙΣΜΟΣ Η πράσινη οικονομία στηρίζεται στην αντίληψη της βιωσιμότητας όσο και σε αυτήν της αειφορίας  σε σχέση με το περιβάλλον. Αντιμετωπίζει το περιβάλλον σαν ζωτικό

Read more