Μάθε πόσο εύκολο είναι η ίδρυση μιας ενεργειακής κοινότητας

Για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών 15 έως 20 νοικοκυριά

Χρειάζεται:

Μία εγκατάσταση σε φωτοβολταϊκό πάρκο τριών στρεμμάτων

Παραγωγής 200 kW

Αν υποθέσουμε ότι κάθε νοικοκυριό χρειάζεται περίπου δέκα με δώδεκα χιλιάδες κιλοβατώρες το χρόνο

Που σημαίνει κατά μέσο όρο κόστος κατανάλωσης πάνω από 2.000 ευρώ με τα σημερινά δεδομένα.

Ο μέσος όρος της επένδυσης Είναι 4-5 χρόνια

Το κόστος της εγκατάστασης συνολικά του Πάρκου μπορεί να φτάσει τις 100 με 120 χιλιάδες ευρώ.

Το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι αν εντάσσεται στον αναπτυξιακό νόμο και σε άλλα προγράμματα για την επιδότηση της επένδυσης.

Για την αδειοδότηση δεν χρειάζεται έγκριση από τη ραε αλλά Κάνεις αίτηση απευθείας στο ΔΕΔΔΗΕ . οπότε η βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει το οικόπεδο που θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό. www.coopsociety.gr. Δηλώστε συμμετοχή info@coopsociety.g