ΒΙΟΖΩ, Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών “Βιοκαταναλωτές για Ποιοτική Ζωή”

Υπεράσπιση και υποστήριξη των καταναλωτών και του περιβάλλοντος

Website: http://www.biozo.gr/

Από την πρώτη στιγμή, σύσσωμη η ΒΙΟΖΩ συμμετείχε στο κίνημα της βιολογικής γεωργίας, ενάντια στα μεταλλαγμένα, για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, για την προστασία του περιβάλλοντος και ενάντια στην ακρίβεια.

Δράσεις της ΒΙΟΖΩ:

  • Μάχη κατά της ακρίβειας
  • Για την ποιότητα της διατροφής
  • Για τα τοπικά προϊόντα και την επιστροφή των πολιτών στην περιφέρεια.
  • Για την προάσπιση του περιβάλλοντος
  • Ανακύκλωση στη Πηγή
  • Δικτύωση με άλλες συλλογικότητες και παρέμβαση στο κίνημα

Η ΒΙΟΖΩ δίνει καθημερινές μάχες για την προώθηση των συμφερόντων του καταναλωτή, ιδιαίτερα των καταναλωτών βιολογικών προϊόντων, σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, πανελλαδικό, εντός και εκτός Ελλάδος με δραστηριοποίηση και συμμετοχή των ίδιων των καταναλωτών.

Email: email@biozo.gr | Τηλέφωνο: 6978771777