Πολιτιστική Δημιουργία – Εναλλακτικός & Υπεύθυνος Τουρισμός

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εργαστηρίου

Η διάρκεια κάθε εισήγησης θα  είναι  3 – 5 λεπτά και θα ακολουθεί διάλογος με ερωτήσεις & απαντήσεις.

Τουλάχιστον 10 ερωτήσεις σε κάθε εισήγηση

Συνολική διάρκεια κάθε εισήγησης μαζί με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις  20-25 λεπτά.

 • «Η αγροτική & τουριστική μικροοικονομία στο ηλεκτρονικό εμπόριο»     

Παύλος Μεγαλοβασίλης, Υπεύθυνος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Knowledge Broadband Services Α.Ε., Πάτρα

 • «Οι πολυσυλλεκτικές & πολυλειτουργικές μορφές γεωργίας και η συμβολή τους στην κοινωνική οικονομία στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και του υπεύθυνου τουρισμού».

Γιώργος Κόκκινος, Πρόεδρος Ομάδας Παραγωγών ελαιολάδου & επιτραπέζιας ελιάς ΄ΝΗΛΕΑΣ΄, Μεσσηνία

 • «Τουριστικός Προορισμός & Ψηφιακοί Νομάδες»

Νέλλη Κουβελάκη,  Manager “House by Phaos” Κοιν.Σ.Επ.,  Καλαμάτα

 • «Στρατηγική του αλληλέγγυου ανταγωνισμού στον τουριστικό τομέα στην μετά COVID- 19 περίοδο»

Σωτήρης Βαρελάς,  Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιά

 • «Αγροτουρισμός:  καλές πρακτικές & υπεύθυνος τουρισμός»

Σωτήρης Μαρίνης, Αγρόκτημα Art Farm,  Μεγάλη Μαντίνεια Μεσσηνία

 • «Η ανάδειξη του Λεσβιακού Ελαιώνα μέσω της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας»

Παναγιώτης Καραβατάκης,  ΚοινΣΕΠ Μοδούσα Λέσβου

Κώστας  Τσιοπάνος     Ακτιβιστής,  ΑΜΚΕ ΣΠΟΡΟΣ – Λέσβος

 • «Βιώσιμη πολιτιστική διαχείριση των βιομηχανικών κτιρίων επ’ ωφελεία του πολιτισμού και της τοπικής οικονομίας.  Η περίπτωση του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αιγίου»

Λεωνίδας Μαυροειδής,  Διαχειριστής της ΑΜΚΕ Προώθηση Πολιτιστικών Αξιών – Αίγιο

 • «Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης και οι επιπτώσεις τους στις τοπικές κοινωνίες».

Γιώργος Καραμπάτος,  Εκτελεστικός Διευθυντής Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς»

 • «Μονοπάτια – Πολιτισμός & Τοπική Ανάπτυξη στο πλαίσιο του Υπευθύνου & Βιώσιμου Τουρισμού».

Πέτρος Στεφανέας & Ευθύμιος Αλεξόπουλος

Μέλη Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας

Γιώργος Κόκκινος, Πρόεδρος Ομάδας Παραγωγών ελαιολάδου & επιτραπέζιας ελιάς ΄ΝΗΛΕΑΣ΄, Μεσσηνία

 • «Τουριστικός Προορισμός & Ψηφιακοί Νομάδες»

Νέλλη Κουβελάκη,  Manager “House by Phaos” Κοιν.Σ.Επ.,  Καλαμάτα

 • «Στρατηγική του αλληλέγγυου ανταγωνισμού στον τουριστικό τομέα στην μετά COVID- 19 περίοδο»

Σωτήρης Βαρελάς,  Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιά

 • «Αγροτουρισμός:  καλές πρακτικές & υπεύθυνος τουρισμός»

Σωτήρης Μαρίνης, Αγρόκτημα Art Farm,  Μεγάλη Μαντίνεια Μεσσηνία

 • «Η ανάδειξη του Λεσβιακού Ελαιώνα μέσω της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας»

Παναγιώτης Καραβατάκης,  ΚοινΣΕΠ Μοδούσα Λέσβου

Κώστας  Τσιοπάνος     Ακτιβιστής,  ΑΜΚΕ ΣΠΟΡΟΣ – Λέσβος

 • «Βιώσιμη πολιτιστική διαχείριση των βιομηχανικών κτιρίων επ’ ωφελεία του πολιτισμού και της τοπικής οικονομίας.  Η περίπτωση του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αιγίου»

Λεωνίδας Μαυροειδής,  Διαχειριστής της ΑΜΚΕ Προώθηση Πολιτιστικών Αξιών – Αίγιο

 • «Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης και οι επιπτώσεις τους στις τοπικές κοινωνίες».

Γιώργος Καραμπάτος,  Εκτελεστικός Διευθυντής Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς»

 • «Μονοπάτια – Πολιτισμός & Τοπική Ανάπτυξη στο πλαίσιο του Υπευθύνου & Βιώσιμου Τουρισμού».

Πέτρος Στεφανέας & Ευθύμιος Αλεξόπουλος