Καταστροφική η ανυπαρξία κτηνοτροφικής εκπαίδευσης

Του Δημήτρη Μιχαηλίδη

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής θεωρεί μια από τις πρώτες προτεραιότητες την κτηνοτροφική εκπαίδευση και κτηνοτροφική επαγγελματική κατάρτιση με όλες τις μορφές, και επισημαίνει την παντελή (συστηματική?) καταστροφική ανυπαρξία της. 

Μερικές από τις παιδαγωγικές μεθόδους είναι: Εισήγηση – διάλεξη, Επίδειξη, Διήγηση, Ατομική μελέτη, Παρακολούθηση διδασκαλιών, Διάλογος, Μαιευτική (από το δάσκαλο), Ερωταποκρίσεις, Ελεύθερος διάλογος, Στρογγυλό τραπέζι-πάνελ, Βrain storming, Διερευνητική μέθοδος, Μελέτη περίπτωσης, Λύση προβλήματος, Λήψη απόφασης, Σχέδια εργασίας, Ομάδες εργασίας, Μικροδιδασκαλία, Προσομοίωση, Παιχνίδια ρόλων, Βιωματική μάθηση, Η πειραματική μέθοδος, Δραματοποίηση, Μίμηση ρόλων, Παιγνίδι, Έρευνα, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Συνεντεύξεις, Διδασκαλία με ηλεκτρονικά μέσα, Θεατρική παράσταση, Ομάδες συνάντησης, Συμβουλευτική, Κριτική διδασκαλία, Κριτικός στοχασμός (reflection) και βέβαια ΜΑΘΗΤΕΙΑ … 

Πιθανόν κάποιοι περιορισμένης αντίληψης άνθρωποι να έχουν περιορίσει τις εκπαιδευτικές μεθόδους κυρίως στην Εισήγηση-Διάλεξη, ιδιαιτέρως αν νομίζουν ότι κάποιοι είναι «σοφοί» … Η επιλογή είναι βλαπτική για την κοινωνία, αν δεν είναι επιλογή της κοινωνίας, αλλά μόνο κάποιων «ειδικών» ή δημοσίων υπαλλήλων. 

Οι επικρατούσες κρατικές μέθοδοι εκπαίδευσης τα τελευταία 200 χρόνια μοιάζει να ήταν προσανατολισμένες στο να προετοιμάζουν καλούς στρατιώτες, καλούς εργάτες, καλούς υπαλλήλους, καλούς οπαδούς, καλούς τσιμενταρισμένους κατοίκους πολυκατοικιών πόλεων … υπό τις οδηγίες κάποιων «πεφωτισμένων» από «καθ’ έδρας» καθοδηγητές, σε μια αυστηρή πυραμιδική ιεραρχημένη τάξη …

Αλλά η φύση είναι το αποτέλεσμα της ισορροπίας του χάους, και για τους αγρότες, ως κατ’ επάγγελμα φροντιστές του περιβάλλοντος δηλαδή της πολυπλοκότητας της φύσης και της ολιστικής αλληλεπίδρασης όλων, πρέπει να υπάρχει μια ολιστική πολυεπίπεδη προσέγγιση, ένας τρόπος ζωής και εργασίας, ο οποίος ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να βοηθηθεί από τα αστικού τύπου σχολεία με εισηγήσεις-διαλέξεις σε «τέσσερις τοίχους». 

  • Η αγροτική εκπαίδευση πρέπει να είναι μορφής ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
  • Η συνεχιζόμενη κτηνοτροφική επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να γίνεται κυρίως από επιμορφωμένους παιδαγωγικά επαγγελματίες κτηνοτρόφους με «Σχολεία Αγρού», με «Επισκέψεις Μελέτης» και με θεματικές συναντήσεις για «Ανταλλαγή Εμπειριών». 
  • Και μην ξεχνάμε ότι η αγροτική εκπαίδευση είναι εκπαίδευση στην αγροτική επιχειρηματικότητα και όχι εκπαίδευση υπαλλήλων ή εκπαίδευση εργατών γης. 

Ειδικά για την Ελλάδα, με τον μικρό «κλήρο» (περίπου 60 στρέμματα) & με το 76% του εδάφους να είναι πάνω από 600μέτρα υψόμετρο, οι κοινωνικές δεξιότητες για ανάπτυξη συλλογικών δραστηριοτήτων είναι απαραίτητες. Πρέπει να προβλέπεται η εκπαίδευση και η εξοικείωση όλων των αγροτών με τις δομές της Κοινωνικής Οικονομίας (Συνεταιρισμοί, Συνεργατισμοί, Cluster, Τοπικά Σύμφωνα, Αλληλόχρεα κεφάλαια κλπ), με τον εθελοντισμό και τους Συλλόγους της Κοινωνίας των Πολιτών που ενισχύουν το τοπικό Κοινωνικό Κεφάλαιο. 

Στις δημόσιες διαδικτυακές συζητήσεις που έγιναν: την Τετάρτη, 2/6/2021 (12.00) στο facebook στο Skywalker-Εργασία στην Ελλάδα και την Παρασκευή, 4/6/2021 (22.00) στο facebook στον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Περιφέρειας Αττικής αναζητήθηκε η άποψη των: Μάγδα Κοντογιάννη, Γιάννη Κοντογιάννη, Αθηνά Μιχαηλίδου, Κώστα Μαντζουράνη, Δημήτρη Μιχαηλίδη, Νίκο Δημόπουλο, Γιώργο Διδάγγελο, Γιάννη Γκουρομπίνο, Στέργιο Κύρτσο, Ιορδάνη Πετρίδη, Παναγιώτη Πεβερέτο, Λευτέρη Γίτσα, Δήμο Δήμου, Βασιλική Λάγκα, Γιώργο Κεφαλά, Αθανάσιο Αγγελάκη, Ιωάννης Μπούρα, Γιάννη Καζόγλου, Διαμάντω Κριτικού, Τάσσο Αντωνίου, Παύλο Σατολιά, Χριστίνα Χλαπανίδα, Αργύρη Μπαϊρακτάρη, και έλαβαν τον λόγο οι: κα Μάγδα Κοντογιάννη, κ Γιάννης Κοντογιάννης, κα Αθηνά Μιχαηλίδου, κ Ζαφείρης Ναστούλης, κα Βασιλική Λάγκα, κα Ειρήνη Σερέτη, κ Νίκος Δημόπουλος, κ Κώστας Μαντζουράνης, κα Αναστασία Σαρχόσογλου, κ Νίκος Κορδαλής & κ Πέτρος Φερέτης με συντονιστή τον κ Δημήτρη Μιχαηλίδη. 

Τα video είναι: το https://www.youtube.com/watch?v=03oiZI4rvak (4/6/2021) & το https://www.facebook.com/Skywalker.gr/videos/897977637449706 (2/6/2021). 

Η αγροτική επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να λαμβάνει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τις συνθήκες ζωής και εργασίας του αγρότη. Η ταύτιση του τρόπου ζωής και του χώρου εργασίας δυσκολεύουν τους διαθέσιμους χρόνους, που τα «δύσκολα» επιτείνονται από τις εντάσεις αγροτικών εργασιών (γεωργικά άνοιξη-θέρος, κτηνοτροφικά χειμώνας-άνοιξη-θέρος) και από τις ανάγκες των κοινωνικών & οικογενειακών υποχρεώσεων. 

Στις συζητήσεις με στόχευση την ΜΑΘΗΤΕΙΑ και ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ μερικά από όσα ακούσθηκαν ήταν: 

  • Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής πραγματοποίησε προCovid 313 περίπου ημερίδες, εκδηλώσεις, επισκέψεις μελέτης, διαδικτυακές συναντήσεις σε τρία χρόνια για την επιμόρφωση των κτηνοτρόφων 
  • Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής πραγματοποίησε μέσα στην πανδημία 125 περίπου τηλεοπτικές και κυρίως διαδικτυακές συζητήσεις σε ένα χρόνο.
  • Οι συναντήσεις γίνονται κάθε Τρίτη (21.00) με ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ, κάθε Τετάρτη (12.00) για αγροτική επιχειρηματικότητα, κάθε Παρασκευή (22.00) με κτηνοτρόφους και συμμετέχει κάθε Δευτέρα (20.00) στην ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ για θέματα Κοινωνικής Οικονομίας (Συνεταιρισμοί). 
  • Η ΜΑΘΗΤΕΙΑ θα πρέπει να διαρκεί δύο χρόνια για να περιλάβει δύο πλήρεις κύκλους περιβάλλοντος.
  • Η ΜΑΘΗΤΕΙΑ θα πρέπει να γίνει σε επιλεγμένα αγροκτήματα-στάβλους με διαμονή των εκπαιδευομένων στο αγρόκτημα και επιμόρφωση των ιδιοκτητών κτηνοτρόφων για συστηματοποίηση γνώσεων και ανάπτυξη παιδαγωγικών συμπεριφορών. 
  • Η επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να γίνεται σε ολιγόωρες συναντήσεις (ΟΧΙ διαλέξεις) σε επιλεγμένες φάρμες, που εφαρμόσθηκαν οι «καινοτομίες», και όπου συνπαρουσιαστές των καινοτομιών θα είναι οι επαγγελματίες κτηνοτρόφοι οι οποίοι τις εφάρμοσαν εκεί. 
  • Οι μικροανταλλαγές εμπειριών, αθροιζόμενες, θα μπορούν να παρέχουν αναγνωρισμένη επιμόρφωση (στο ΜΗ αναγνωρισμένο επάγγελμα κτηνοτρόφου). 

Την επόμενη εβδομάδα οι δημόσιες διαδικτυακές συζητήσεις θα γίνουν:

Τρίτη, 15/6/2021, 21.00, Άδειες Κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

https://us02web.zoom.us/j/88981380337?pwd=TERrZlpRL1lPS1hpdkxIUlZsSkZKdz09

Τετάρτη, 16/6/2021, 12.00, Skywalker, Άδειες Κτηνοτροφικής Επιχειρηματικότητας

Στο Skywalker-Εργασία στην Ελλάδα

Παρασκευή, 18/6/2021, 22.00, Άδειες Στάβλων

https://us02web.zoom.us/j/84763107202?pwd=alEwU1ErdjFhWW9mTlN4bU4wZFdVUT09

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα