Τηλε-εργασία – Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνική Οικονομία

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εργαστηρίου

 • Πρόλογος 2-3’ από συντονιστή
 • Σύντομη εισαγωγή 5-7’ για τη φύση και τα χαρακτηριστικά της τηλε-εργασίας και γενικά της ψηφιοποίησης,
 • Eισηγήσεις των 5-7’ από 2-3 ειδικούς ή παρουσιάσεις εμπειρίας  όπως ενδεικτικά:
 1. Το φαινόμενο είναι προσωρινό ή τείνει να γενικευτεί; Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος απώλειας θέσεων εργασίας ή έχουμε μια ευκαιρία για εκσυγχρονισμό του εργασιακού περιβάλλοντος και αύξηση των θέσεων εργασίας;
 2. Μπορεί το τεχνητό “virtual” εργασιακό περιβάλλον να αποκτήσει στοιχεία ισοδύναμα με το πραγματικό; Αλλάζουν η αποτελεσματικότητα  και η οικονομικότητα της εργασίας; Επηρεάζεται η παραγωγικότητα; Χειροτερεύει το εσωτερικό κλίμα στο εργασιακό περιβάλλον, δυσκολεύει την ομαδικότητα; Επιτρέπει ανάμιξη της προσωπικής και οικογενειακής ζωής με την εργασιακή;
 3. Ποιες είναι οι δυνάμεις που ωθούν ή επιφυλάσσονται για τις αλλαγές; Ποιες είναι οι ομάδες που θα υποφέρουν περισσότερο και ποιες πιθανόν θα ωφεληθούν; Είναι βελτιωμένη η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών σε σχέση με πρώτα; Ο τελικός καταναλωτής έχει λόγο  να πάρει θέση ή  μπορεί να σταθεί αδιάφορος;
 4. Ποια νέα επαγγέλματα ανατέλλουν και ποια υπάρχοντα ενισχύονται; Τι είδους ευελιξίες απαιτούνται εκ μέρους των εργαζομένων;
 5. Πώς είναι η νέα εποχή της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού [H.R.] στο περιβάλλον της τηλε-εργασίας;
 6. Η τηλε-εργασια λύνει το πρόβλημα της υπέρ-μετάδοσης του ιού;
 7. Η τηλε-εργασια ποια άλλα προβλήματα λύνει;
 8. Υπάρχει σύστημα διαχείρισης, εποπτείας και στατιστικής;
 • Κύκλο ερωτήσεων και απαντήσεων από το chat ή από προγενέστερα μηνύματα μέχρι 10-15΄. Κατανομή απαντήσεων στους εισηγητές από τον συντονιστή.
 • Συμπεράσματα και θέματα για εμβάθυνση σε επόμενο εργαστήριο 5’ (πάνελ).

Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι –