Αγροδιατροφή, χειροτεχνία και τοπική αυτάρκεια στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εργαστηρίου

 Οι έξι κύκλοι θα αναπτύσσονται σε 10’ προσέγγιση και σε 5’ συζήτηση.

  1. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί        

Με στόχο την προσφορά στην αγορά συνεχώς και συνεπώς σταθερών προδιαγραφών αγροτικών προϊόντων οι παραγωγοί πραγματικού πλούτου (αγρότες) συνεργάζονται με την προϋπόθεση ενιαίου πολλαπλασιαστικού υλικού, ομολόγων καλλιεργητικών & εκτροφικών πρακτικών, ίδιων μετασυλλεκτικών τεχνικών και παράδοσης όλης της παραγωγής.

  1. Γυναικείοι Συνεταιρισμοί       

Με στόχο την ενεργοποίηση αδρανών κομματιών της κοινωνίας οι Γυναικείοι Συνεταιρισμοί προσπαθούν να δημιουργήσουν εισόδημα από την εργασία των γυναικών με την μεταποίηση και προσφορά υπηρεσιών με βάση την ιδιαιτερότητα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

  1. Κ.Υ.Γεω (καταναλωτικοί)        

Πρόκειται για συνεταιρισμούς ανθρώπων (καταναλωτών & παραγωγών) όπου όλοι μαζί συναποφασίζουν για την κάλυψη των αναγκών τους, συνεισφέρουν για τις καλλιεργητικές-εκτροφικές δαπάνες, διανέμουν αναλογικά την ζημιά ή την παραγωγή, χωρίς αγοραπωλησίες, καθόσον είναι όλοι μέλη του ίδιου παραγωγικοκαταναλωτικού συνεταιρισμού.

  1. Αγορές Αγροτών                     

Πρόκειται για αυτοδιαχειριζόμενες από τους ίδιους τους παραγωγούς Αγορές Αγροτών (Farmers Market) για την πώληση του 20% της συνολικής αγροτικής παραγωγής κάθε παραγωγού, μια φορά την εβδομάδα, που εξασφαλίζουν ταμειακή ρευστότητα στον αγρότη από την κατανάλωση και τον απελευθερώνουν από τον Τραπεζικό δανεισμό

  • Αγροτικές ΚοινΣΕπ    

Εξασφαλίζουν συνέχεια, συνέπεια, ποιότητα και ποσότητα για συγκεκριμένα επώνυμα συσκευασμένα ή/& μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα με συμφωνία στο πολλαπλασιαστικό υλικό, στις καλλιεργητικές πρακτικές και στην σταθερή ποιότητα ποσοτήτων ικανών να συνάψουν συμφωνίες Τοπικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας με σημεία κατανάλωσης (ξενοδοχεία, αλυσίδες κλπ)

  1. Επισκέψιμα Αγροκτήματα    

Αγροτουρισμός είναι αντικείμενο αποκλειστικά των αγροτικών επαγγελμάτων & η καλύτερη εκδοχή του είναι να συνδέεται σε διαδρομές, σε κοινές διοργανώσεις, σε αξιοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, σε τοπικά σύμφωνα. Τα επισκέψιμα αγροκτήματα ή/& city farm είναι «πρεσβείες» της αγροτικής κοινωνίας στους αστικής νοοτροπίας συμπολίτες …