Υγεία – Πρόνοια- Αναπηρία στη Κοινωνική Οικονομία

Εισηγητές: Αλέξανδρος Οικονόμου, Στρατής Χατζηχαραλάμπους

 Αναλυτικό Πρόγραμμα Εργαστηρίου

Κοινωνικές επιχειρήσεις -Παραδείγματα Καλής Πρακτικής

 Προσέγγιση στις  ελλείψεις για παροχή υπηρεσιών στους Τομείς της Υγείας-Πρόνοιας και Αναπηρίας και η δυνατότητα συμβολής μέσω των κοινωνικών επιχειρήσεων .

Ενναλακτικά  μοντέλα προσεγγίσεων, φιλικά προς τον χρήστη, δυνατότητα χρήσης της νέας τεχνολογίας smart, ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας μέσα από μια οικονομική προσέγγιση του win to win με τον ωφελούμενο.

Στον τομέα της υγείαςγνωρίζουμε ότι το προλαμβάνειν είναι καλύτερο του θεραπεύειν. Με την πρόληψη μέσω της διατροφής, τον περιορισμό του καπνίσματος, του αλκοόλ και των άλλων βλαβερών χημικών ουσιών.
·         Με την αντικατάσταση χημικών φαρμάκων και φυτοφαρμάκων και οι δυνατότητες με την χρήση οικοθεραπευτικών μεθόδων και σκευασμάτων. 
·         Με εναλλακτικούς τρόπους που προάγουν την Υγεία (Ολιστική θεραπεία – χωρίς φάρμακα)
·         Με τον Οικολογικό τρόπο οδήγησης (περπάτημα – ποδηλασία = Υγεία – Καλή Φυσική Κατάσταση.