Κοινωνική Οικονομία και Συμπράξεις με Τοπική Αυτοδιοίκηση= Εθνικοτοπικοί ΣύλλογοιΕισηγητές: Βασίλης Τακτικός, Δημήτρης Λιόλιος, Γιάννης Φραγκούλης

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εργαστηρίου

Η σύμπραξη Κοινωνικών επιχειρήσεων με οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αναγκαία συνθήκη σήμερα για την καλύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση του κοινόκτητου χώρου σε κάθε Δήμο όπου υπάρχει ελλιπής δυνατότητα φροντίδας. Ο χώρος αυτός μπορεί να είναι πάρκα, το πράσινο του Δήμου, δάση και άλση παραλίες, σχολάζουσες γαίες, ανακυκλώσιμο υλικό,  αλλά και η αξιοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.

Επίσης, η Κοινωνική οικονομία προβάλλει ως αναγκαία συνθήκη για το μέλλον της εργασίας και τις προνοιακές πολιτικές εν καιρώ οικονομικής ύφεσης.

Ταυτόχρονα, προβάλλει ως αναγκαία συνθήκη για την αξιοποίηση ανενεργών πόρων για ελάφρυνση του κράτους και της Τοπικής αυτοδιοίκησης, από τις μεγάλες πιέσεις που δέχονται για επέκταση της κοινωνικής αλληλεγγύης και προνοιακής πολιτικής, σε μια εποχή συρρίκνωσης της μισθωτής εργασίας λόγω της λεγόμενης τεχνολογικής ανεργίας.

Η ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων για τη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών έχει το πλεονέκτημα ότι οι επιδοτήσεις παράγουν προστιθέμενη αξία.

Δεν εστιάζει στην επιδότηση της ανεργίας, αλλά στην ενίσχυση της εργασίας και στη αύξηση του συνολικού προϊόντος.

Μπορούμε να δώσουμε αρκετά πειστικά παραδείγματα από την Ελλάδα και την Ε.Ε. με κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες διευρύνουν τη κοινωνική φροντίδα στο περιβάλλον την ενέργεια και  τον Πολιτισμό.

Στο σεμινάριο θα υπάρχουν τέτοια παραδειγματικά μοντέλα που υλοποιούν ΣΔΙΤ με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως ο συνεταιρισμός ΕΔΡΑ που λειτουργεί στη δυτική Αττική και πολλές ΚΟΙΣΠΕ σε όλη την Ελλάδα.

Οι συμπράξεις αυτές απαιτούν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και εφαρμογές της κοινωνικής οικονομίας και αυτό είναι το έργο της ανοικτής διαβούλευσης στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ταυτόχρονα, προβάλλει ως αναγκαία συνθήκη για την αξιοποίηση ανενεργών πόρων για ελάφρυνση του κράτους και της Τοπικής αυτοδιοίκησης, από τις μεγάλες πιέσεις που δέχονται για επέκταση της κοινωνικής αλληλεγγύης και προνοιακής πολιτικής, σε μια εποχή συρρίκνωσης της μισθωτής εργασίας λόγω της λεγόμενης τεχνολογικής ανεργίας.

Η ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων για τη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών έχει το πλεονέκτημα ότι οι επιδοτήσεις παράγουν προστιθέμενη αξία.

Δεν εστιάζει στην επιδότηση της ανεργίας, αλλά στην ενίσχυση της εργασίας και στη αύξηση του συνολικού προϊόντος.

Μπορούμε να δώσουμε αρκετά πειστικά παραδείγματα από την Ελλάδα και την Ε.Ε. με κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες διευρύνουν τη κοινωνική φροντίδα στο περιβάλλον την ενέργεια και  τον Πολιτισμό.

Στο σεμινάριο θα υπάρχουν τέτοια παραδειγματικά μοντέλα που υλοποιούν ΣΔΙΤ με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως ο συνεταιρισμός ΕΔΡΑ που λειτουργεί στη δυτική Αττική και πολλές ΚΟΙΣΠΕ σε όλη την Ελλάδα.

Οι συμπράξεις αυτές απαιτούν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και εφαρμογές της κοινωνικής οικονομίας και αυτό είναι το έργο της ανοικτής διαβούλευσης στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης